Gå til hovedindhold

Sclerosehospitalernes mission og værdier

Kort fortalt

Det er Sclerosehospitalernes mission at tilbyde mennesker med sclerose specialiseret sclerosespecifik rehabilitering og behandling.

Vi arbejder opgavefokuseret og den helt centrale opgave er patientens forløb på Sclerosehospitalet.

Mission

Det er hospitalernes mission at give mennesker med sclerose og eventuelt mennesker med beslægtede neurologiske lidelser højt specialiseret sclerosespecifik rehabilitering og behandling.

Vision

•    At give sclerosespecifik rehabilitering og behandling på højt specialiseret og internationalt niveau
•    At behandlingen sker i et forpligtende samarbejde mellem informerede, aktive patienter og velforberedte, proaktive behandlere
•    At være i front med udvikling og forskning inden for relevant scleroserehabilitering og –behandling

+ To vigtige pointer om effektivitet og kompetence-udvikling

•    Effektivitet i hele patientforløbet og i opgaveudførslen
•    Kompetente og engagerede medarbejdere, der samarbejder om at skabe den bedste kvalitet i den personlige patientbehandling
 

Centrale værdier på Sclerosehospitalerne

Anerkendelse har håb som perspektiv, hvilket i praksis viser sig ved, at der er fokus på løsninger, muligheder og fremtiden i stedet for fortiden. Anerkendelse og håb-perspektivet afspejler sig i tilgangen til arbejdsopgaverne, samarbejdet med patienterne og i lederens samarbejde med medarbejderne.

Vi arbejder opgavefokuseret, og den helt centrale opgave er patientens forløb på Sclerosehospitalet. Opgavefokuseringen viser sig både på et helt overordnet niveau i form af arbejdet med Hospitalernes mål og handlingsplan og i det daglige arbejde og samarbejde.

Samtidig lægger vi vægt på ’effektiv ressourceanvendelse’ forstået som, at der er et evigt dilemma mellem ressourcer i form af medarbejdere, kompetencer, tid og penge og opgaver. Det er lederens opgave at ’effektiv ressourceanvendelse’ altid er på dagsordenen, både i de daglige opgaver og som en integreret del af ledelsens beslutninger og prioriteringer.

Endelig er høj faglighed en væsentlig værdi. Vi har dygtige og engagerede medarbejdere og ledere og ønsker en faglighed af højeste internationale standard. Værdien af højtspecialiserede medarbejdere afspejler sig både i sammensætningen af medarbejdernes kompetencer og i prioriteringen af faglig uddannelse og udvikling, såvel som ’in-the-job’ træning som intern og ekstern uddannelse.

Afslutningsvis er det at være ’et ordentligt menneske’ en værdi. Både i mødet med patienterne og i mødet mellem leder og medarbejder og medarbejderne imellem.