Gå til hovedindhold

Styrket samarbejde mellem kommuner og Sclerosehospitalerne

Kort fortalt

I foråret 2017 bevilligede Folketinget 5,6 millioner fra satspuljen til et projekt, der skulle udvikle viden om, hvordan samarbejdet mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne kan styrkes.

Parterne i projektet var udover Sclerosehospitalerne, Kalundborg-, Morsø- og Vejen kommune. 

Projektet blev gennemført i perioden 2017-2019.

Her på siden kan du læse mere om projektets formål og resultater samt finde projektets statusrapporter og nyhedsbreve samt Sundhedsstyrelsens evalueringsrapport.

Mere om projektet
 

Til frigivelse af satspuljemidler har samarbejdsparterne (Sclerosehospitalerne samt Vejen, Morsø og Kalundborg kommune) indleveret en projektbeskrivelse, der nærmere beskriver og begrunder indholdet i projektet, herunder at borgernes kontakt til kommunen ofte er sporadisk, men livslang. Samtidig er kommunernes viden om sygdommen og deres tilbud til mennesker med sclerose begrænset. Der er derfor behov for at:

  • styrke sammenhængen for den enkelte borger med sclerose i overgangen imellem Sclerosehospitalerne og kommunerne.
  • øge kontakten og samarbejdet mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne
  • borger/pårørende får kendskab til og anvender kommunens tilbud
  • medarbejderne i kommunerne får mulighed for kompetenceudvikling inden for sclerosespecifik rehabilitering og tilsvarende får medarbejdere på Sclerosehospitalerne mulighed for at øge deres kendskab til kommunernes organisering og tilbud.
  • afprøve modeller til tidlig opsporing, herunder at kommunerne opnår kendskab til borgere med sclerose på et tidligere tidspunkt

Med afsæt i erkendte barrierer og succeser i samarbejdet, afprøves modeller til styrket samarbejde/sammenhæng. Projektets ambition er at skabe kendskab til og øge anvendelsen af allerede tilgængelige metoder, kommunikations- og/eller IT-muligheder. 

Læs projektets statusrapporter

Projektets aktiviteter

 

14. februar 2020
Projektets slutrapport er i dag offentliggjort og kan downloades her på siden. 

 

4. November 2019
Stort fremmøde til Borgermøde i Vejen kommune, en eftermiddag med mange spændende oplæg.

 

10.oktober 2019

I dag deltager medarbejdere fra Sclerosehospitalerne og medarbejdere fra Vejen, Morsø og Kalundborg kommune  i Vidensdelingsseminar. 

Formålet er, at dele alle de gode erfaringer som projektet har bragt med sig og samtidig at tage de næste skridt henimod forankringen og implementeringen af de bæredygtige modeller.

26.08.2019

Projektgruppen mødes med journalist fra Scleroseforeningen, for at blive klogere på formidling af projekt samarbejde mellem kommunem og Sclerosehospitalet.

22.08.2019 

Projektmøde i Morsø kommune. Velkommen til Thorbjørn Møller, Projektkonsulent i Morsø Kommune, som træder ind i gruppen i stedet for Helle Janum Pedersen.

6. Juni 2019

"På tværs" seminaret blev en spændende og lærerig dag.

Tak til Diana og Benjamin for at fortælle deres historier og tak til Lotte , Journalist og Redaktør ved Scleroseforeningen.

Også tak til Helle Terkildsen Maindal for oplæg om sundhedskompetencer, som sammen med patientfortællingerne gav anledning til udbytterige drøftelser blandt mearbejdere fra kommunerne og Sclerosehospitalerne. 

22 maj 2019

Projektlederne Charlotte Kelly Jensen og Louise Nørgaard arbejder med de sidste forberedelser til "På tværs" seminar 6 juni. En spændende dag med et særligt fokus på sundhedskompetencer.

30. april 2019

I dag mødes Sclerosehospitalerne og kommunerne til Videndelingsseminar i Odense. Dagen er spækket med gode fortællinger om projektet og dialog om det videre forløb. Tak til alle for en god og udbytterig dag. 

15 Marts 2019

Spændende projektledermøde i Vejen kommune, med deltagelse af Inger Kondrup, organisationskonsulent fra Scleroseforeningen.

13. marts 2019
Samarbejdsprojektets eksterne Evaluator Steen Dalsgaard (TV) på Midtvejsbesøg i Ry. Dagen var fyldt op med interviews af medarbejdere fra Sclerosehospitalerne, som kunne berette om projektets successer, udfordringer og betydning indtil nu.

12. marts 2019
Projektgruppe møde i Morsø kommune. Morsø kommune har udarbejdet 2 foldere der beskriver hvilke tilbud de har, og hvem man kan kontakte. Information vi også kan give borgere fra Morsø kommune under en indlæggelse hos os.

20. februar 2019

Sclerosehospitalerne til produktivt styregruppemøde i Odense 

Sclerosehospitalernes styregruppe til møde i Odense

30. januar 2019

Planlægning af sidste års aktiviteter i projekt "styrket samarbejde mellem sclerosehospitaler og kommuner". Vi glæder os til et spændende år med "modelafprøvning 2".

29. januar 2019

Inspirerende og lærerigt arbejdsgruppemøde I Kalundborg kommune, hvor modellerne der skal afprøves frem til 31.8.2019 blev gennemgået.

24. januar 2019

I går var projektgruppen i Morsø kommune og undervise medarbejdere fra "paraplyen", jobcenter og en logopæd fra Kommunikationscentret i Thisted/Morsø kommune. Der var et stort engagement fra deltagerne og gode drøftelser ud fra emnerne;

  • Hvad er sclerose?
  • De typiske og komplekse problemstillinger
  • Hvordan vi arbejder med denne kompleksitet på Sclerosehospitalerne

December 2018

Projekt "Styrket samarbejde mellem Sclerosehospitalerne og kommunerne " er nu halvvejs og i god fremdrift hvad angår aktiviteter, modelafprøvninger, borgermøder og på tværs møder. Der er etableret et tæt samarbejde mellem projektledere fra kommunerne og Sclerosehospitalerne og mere end 250 medarbejdere har gennemgået kompetenceudvikling.

Læs projektets nyhedsbreve