Gå til hovedindhold

Typiske spørgsmål og svar

Kort fortalt

På denne side kan du finde svar på de typiske spørgsmål om indlæggelse på Sclerosehospitalet.

  Nedenfor finder du de typiske spørgsmål og svar

 • Hvem kan blive indlagt på sclerosehospitalet ?

  Sclerosehospitalet er til for alle mennesker med sclerose

  Sclerosehospitalerne anbefaler alle mennesker med sclerose, at blive henvist til rehabiliterende behandling, når de oplever vedvarende symptomer.

  På Sclerosehospitalerne arbejder højtspecialiserede behandlere på tværs af forskellige fag sammen med den ny-diagnosticerede såvel som erfarne patient om at tilrettelægge, igangsætte og fastholde målrettet og meningsfuld rehabilitering og behandling.

  Du skal være motiveret

  Når du er indlagt på Sclerosehospitalet, er det vigtigt, at du er motiveret for en indlæggelse. Dette indebærer, at du er klar til at gøre et aktivt arbejde for at få det bedre nu og i fremtiden. Du skal desuden overveje, hvad du ønsker at få ud af din indlæggelse.

  Behandlingen er omkostningsfri for dig

  Sclerosehospitalerne hører hjemme under Sundhedsloven, og er omfattet af frit sygehusvalg. Din indlæggelse dækkes af den danske sygesikring, og er et omkostningsfrit tilbud til dig, som har diagnosen Multipel Sclerose. Hvert år indlægges ca. 1.300 mennesker på Sclerosehospitalerne i Haslev og Ry.

  Du er altid velkommen til at kontakte Sclerosehospitalerne for yderligere oplysninger om vores tilbud og dine muligheder.

 • Hvad tilbyder et Sclerosehospital ?

  Sclerosehospitalet tilbyder personlig rehabilitering

  Med dine ønsker og behov i centrum og i et aktivt samarbejde med højtspecialiserede behandlere, gennemgår du målrettet og personlig rehabilitering. 

  For at vi kan forberede dit forløb, har vi brug for at vide noget om dine behov. Derfor sender vi dig et brev med nogle skemaer, som du skal udfylde og returnere inden forløbsstart.

  Rehabiliteringsforløbet har til formål at forbedre dine muligheder for at have en hverdag, som du trives med, og hvor du bevarer størst mulig indflydelse på eget liv og aktiviteter.

  Vi arbejder ud fra den forståelse, at hvert menneske er unikt, og at du har din egen særlige identitet - både med og uden sclerosen. Du har styrker og svagheder, der er særegne for dig. Din rehabilitering tager derfor udgangspunkt i dit liv, i hvordan du belastes af sclerosen og i dine muligheder for at handle og mestre sygdommen.

  Det indebærer, at du ved planlægningen af dit rehabiliteringsforløb sammen med din kontaktperson afklarer, hvilke af dine personlige udfordringer, du ønsker at arbejde målrettet med at forbedre. 

  Hovedindsatsområder

  Vi yder højt specialiseret og videns-baseret behandling, undervisning og vejledning inden for følgende hovedindsatsområder:

  • Energi
  • Kognition
  • Resiliens
  • Fysisk funktion

  Læs mere om hovedindsatsområderne og vores tilbud 

 • Individuel indlæggelse eller temaforløb?

  En individuel indlæggelse er for dig, som har brug for et skræddersyet og målrettet rehabiliterings- og behandlingsprogram i enten 1,2 eller 4 uger.

  Læs mere om individuel indlæggelse

  Et temaforløb er for dig, som har behov for at arbejde bredt med et tema, som påvirker hele din dagligdag.Temaforløbene er et tilbud til dig der har været indlagt på Sclerosehospitalet tidligere.

  Sclerosehospitalerne tilbyder aktuelt temaforløbet Naturen som træningspartner

   

  Hvis du ikke har været indlagt på Sclerosehospitalet tidligere, vil du som udgangspunkt blive tilbudt indlæggelse på vores førstegangsforløb. 

  Læs mere om førstegangsforløb

  I samarbejde med sclerosehospitalernes Visitation afgøres, hvorvidt du tilbydes en individuel indlæggelse eller et temaforløb.

 • Hvor længe varer en indlæggelse?

  Første gang du indlægges på et sclerosehospital tilbydes du som udgangspunkt 1-2 ugers indlæggelse på førstegangsforløb.

  Næste gang du indlægges kan du enten tilbydes en individuel indlæggelse af en, to eller fire ugers varighed eller et to ugers temaforløb.

 • Kan jeg medbringe egen hjælper?

  Vi har mulighed for at indlægge dig sammen med dine egne hjælpere. 

  Ønsker du at have egne hjælpere med under din indlæggelse, skal du aftale det både med din hjemkommune og med os. Det er din hjemkommune, der betaler løn til dine hjælpere, mens du er indlagt.

  Hvad koster det?

  Forplejning til dine hjælpere kan tilkøbes efter gældende gæstetakst, som er 125 kr pr. døgn. Herudover tilbyder vi gratis overnatning til dine hjælpere på gæsteværelse.

  Forplejning og overnatning skal aftales med os inden indlæggelse.

  Forventningsafklaring

  Vi vil gerne afklare forventninger til samarbejdet mellem eventuelle hjælpere, dig og os, inden indlæggelsen eller senest på indlæggelsesdagen.

  Spørgsmål

  Har du spørgsmål til at medbringe hjælpere og til samarbejdet med dem under indlæggelsen, er du velkommen til at kontakte os.

 • Hvad er mine muligheder for behandling, når jeg arbejder fuld- eller deltid?

  Er du i arbejde, vil vi, såfremt det er muligt, forsøge at tilbyde dig indlæggelse på det tidspunkt, der passer bedst til din arbejdssituation.

  Du er altid meget velkommen til at kontakte os, så vi kan aftale dette nærmere. Mulighederne for at opfylde lige præcis dine ønsker er størst, hvis vi i god tid inden indlæggelsen kan aftale tidspunkt for og varighed af indlæggelsen.

 • Hvordan kan jeg forberede min indlæggelse?

  Det er en god idé, at du gør dig tanker om, hvad du gerne vil opnå af resultater med din indlæggelse.

  Læs mere om din forberedelse før indlæggelse.

 • Hvad er mine muligheder for genindlæggelse?

  I særlige tilfælde har vi mulighed for at tilbyde dig genindlæggelse. En genindlæggelse kan vare en eller to uger, hvor du igen indlægges på Sclerosehospitalet og arbejder videre med aftalte emner sammen med dit behandlerteam

  Genindlæggelse er fagligt begrundet

  En genindlæggelse kræver, at dine behandlere vurderer, at det er nødvendigt i forhold til den rehabiliteringsproces, du er i gang med. Nødvendigt i forhold til at opnå det ønskede og mulige resultat og i forhold til, at dette resultat ellers ikke vil kunne opnås.

  Formålet er aftalt - og du skal arbejde videre hjemme

  Opstår den situation, at en genindlæggelse vurderes at være relevant for dig, og du ønsker den, vil du sammen med dine behandlere aftale et klart mål for perioden mellem indlæggelsen og genindlæggelsen. Det indebærer, at der er nogle opgaver eller emner, som du skal arbejde med i den mellemliggende periode. Det kan være noget, du skal afprøve, øve dig på eller ændre i din hverdag.