Ønsker du at opleve en arbejdsplads, hvor patienterne og deres behov er i centrum, hvor anerkendelse og håb er væsentlige værdier, sammen med faglighed og effektiv ressourceanvendelse? Vi tilbyder patienterne højt specialiseret rehabilitering, som er sygdomsspecifik, multidisciplinær og intensiv.  Der arbejdes intensivt med overførselsværdi til patientens tilværelse hjemme.

Som ny vil du finde faglig støtte i dine monofaglige kolleger og det tværfaglige team, du skal indgå i.  Du vil få en grundig introduktion, og du vil få en erfaren fag-kollega som mentor.

Sclerosehospitalerne er en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Vi er en dynamisk organisation, der hele tiden er i forandring i takt med patienterne og deres behov og i sammenhæng med sundhedssystemet og samfundsudviklingen i det hele taget.

Dine personlige kvalifikationer

 • Engageret, robust og tager ansvar
 • Optimistisk, humoristisk, kreativ og rummelig med fokus på muligheder og det der lykkes
 • Lyst til læring og udvikling
 • Kan bevare energi og overblik i en travl hverdag

Dine faglige kvalifikationer

 • Stærk ergoterapeutfaglig baggrund, gerne erfaring inden for neuro-rehabilitering
 • Evner til og erfaring med at undervise og indgå i gruppeprocesser
 • God formidler
 • Lyst til og erfaring med at indgå i et tæt samarbejde med patienten, de pårørende, det monofaglige og det tværfaglige team og eksterne samarbejdspartnere

Arbejds- og ansvarsområde

 • I samarbejde med patienten og det tværfaglige team, at sætte overordnede mål på aktivitets og/eller deltagelsesniveau på individuelle forløb. Patientens mål er herefter retningsgivende for de tværfaglige og monofaglige delmål, som udmønter sig i den konkrete ergoterapi
 • I samarbejde med patienten finde fokusområder for indlæggelsen på førstegangsforløb, som retningsgiver for det samlede tværfaglige tilbud og den konkrete ergoterapi
 • At være kontaktperson for patienter under indlæggelse
 • At forfølge mål, udarbejde relevant dokumentation og registrering samt inddrage patientens nærmiljø i nødvendigt omfang
 • At deltage i det tværfaglige teamsamarbejde, herunder de ugentlige teammøder samt læringsmøder
 • At tilbyde højt specialiseret og individuel ergoterapi til patienter

Vi tilbyder dig en arbejdsplads med

 • Spændende og meningsfulde arbejdsopgaver på et højt fagligt og specialiseret niveau
 • Rig mulighed for læring, medindflydelse og udvikling
 • Fokus på kvalitet og trivsel
 • Et respektfuldt samarbejde med en flok engagerede kollegaer

Vi har en velfungerende ergoterapi, bestående af 8 ergoterapeuter og 1 rehabiliteringsleder.

Ansøgning og ansættelse

Ansøgningsfrist: 26. juni inden kl. 12

Ansættelsessamtaler: 4. juli 2024

Hospitalerne følger overenskomsten mellem Danske regioner og Ergoterapeutforeningen.

For yderligere oplysninger kan du kontakte rehabiliteringsleder Heidi Marie Visby Jacobsen på telefon 7841 2521

Din ansøgning sendes på mail til heijas@sclerosehospital.dk

Om Sclerosehospitalerne

Sclerosehospitalerne er foreningsejede specialsygehuse efter Sundhedslovens § 79 og har driftsoverenskomst med Region Midtjylland. Hospitalet i Haslev har 70 medarbejdere og 50 senge, hospitalet i Ry har 60 medarbejdere og 36 senge. Medarbejderne er ergoterapeuter, diætister, ernæringsterapeuter, fysioterapeuter, neurologer, neuropsykologer, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, service, køkkenpersonale og administration. Vores værdier er anerkendelse, håb, faglighed, ordentlighed, kvalitet og effektiv ressourceanvendelse. Hospitalerne er små med korte kommandoveje og godt samarbejde på kryds og tværs i organisationen.