Ønsker du at opleve en arbejdsplads, hvor patienterne og deres behov er i centrum, hvor anerkendelse og håb er væsentlige værdier, sammen med faglighed og effektiv ressourceanvendelse? Vi tilbyder patienterne højt specialiseret rehabilitering, som er sygdomsspecifik, multidisciplinær og intensiv. Der arbejdes intensivt med overførselsværdi til patientens tilværelse hjemme.

Som ny vil du finde faglig støtte i dine monofaglige kolleger og det tværfaglige team, du skal indgå i. Du vil få en grundig introduktion, og du vil få en erfaren fag-kollega som mentor.

Sclerosehospitalerne er en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Vi er en dynamisk organisation, der hele tiden er i forandring i takt med patienterne og deres behov og i sammenhæng med sundhedssystemet og samfundsudviklingen i det hele taget.

Personlige kvalifikationer

 • Engageret og ansvarsfuld
 • Lyst til læring og udvikling samt at indgå i tværfagligt teamsamarbejde
 • Kan bevare energi og overblik i en travl hverdag
 • Fleksibel, positiv og rummelig med sans for at se muligheder

Faglige kvalifikationer

 • Uddannet fysioterapeut, gerne erfaring inden for neurorehabilitering, konditions-, styrke- og holdtræning samt forskellige test
 • Evner til og erfaring med at undervise og indgå i gruppeprocesser
 • God formidler
 • Lyst til og erfaring med at indgå i et tæt samarbejde med patienten, de pårørende, det monofaglige og det tværfaglige team samt eksterne samarbejdspartnere
 • Kan kvalificere fysioterapiens indsats ved at være med til at søge, anvende og implementere evidensorienteret og evidensbaseret viden

Arbejds- og ansvarsområde

 • Fysioterapeutisk undersøgelse og vurdering og individuel fysioterapi. Behandlingen skal være målrettet patientens mål for indlæggelsen
 • Selvtræningsprogrammer, undervisning og holdtræning
 • I samarbejde med patienten og det tværfaglige team, at sætte overordnede mål på aktivitets og/eller deltagelsesniveau på individuelle forløb. Patientens mål er herefter retningsgivende for de tværfaglige og monofaglige delmål, som udmønter sig i den konkrete fysioterapi
 • At være kontaktperson for patienter under indlæggelse
 • Udarbejde relevant dokumentation i Midt-EPJ samt inddrage patientens nærmiljø i nødvendigt omfang
 • Rådgivning og vejledning af patienter, pårørende og andre faggrupper

Vi tilbyder dig en arbejdsplads med

 • Spændende og meningsfulde arbejdsopgaver på et højt fagligt og specialiseret niveau
 • Rig mulighed for læring, medindflydelse og udvikling
 • Fokus på trivsel samt respektfuldt kollegialt samarbejde
 • Engagerede medarbejdere
 • En aktiv arbejdsdag med udfordrende opgaver, inden- og udendørs
 • En arbejdsplads i naturskønne omgivelser
 • Imødekommende og hjælpsomme kolleger
 • En velfungerende fysioterapi, bestående af 10 fysioterapeuter, 1 rehabiliteringsassistent samt 1 tværfaglig leder

Ansøgning og ansættelse

Ansøgningsfrist: 18. juni inden kl. 12

Ansættelses samtaler: 24. juni 2024

Hospitalerne følger overenskomsten mellem Danske Regioner og Danske Fysioterapeuter.

For yderligere oplysninger kan du kontakte tværfaglig leder Nina Hjordrup på telefon 78412501. Din ansøgning sendes på mail til ninahj@sclerosehospital.dk

Om Sclerosehospitalerne

Sclerosehospitalerne er foreningsejede specialsygehuse efter Sundhedslovens § 79 og har driftsoverenskomst med Region Midtjylland. Hospitalet i Haslev har 85 medarbejdere og 46 senge, hospitalet i Ry har 70 medarbejdere og 36 senge. Medarbejderne er ergoterapeuter, diætister, ernæringsterapeuter, fysioterapeuter, neurologer, neuropsykologer, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, service, køkkenpersonale og administration. Vores værdier er anerkendelse, håb, faglighed, kvalitet og effektiv ressourceanvendelse. Hospitalerne er små med korte kommandoveje og godt samarbejde på kryds og tværs i organisationen.