Ønsker du at opleve en arbejdsplads, hvor patienterne og deres behov er i centrum, hvor anerkendelse og håb er væsentlige værdier, sammen med faglighed og effektiv ressourceanvendelse?

Sclerosehospitalerne tilbyder højt specialiseret behandling og rehabilitering til mennesker med sclerose i alle faser, fra den nydiagnosticerede til den svært fysisk og kognitivt handicappede. Patienterne indlægges i 2- eller 3- ugers forløb, ligesom der er ambulant Daghospital og der foretages hjemmebesøg. Vi arbejder helhedsorienteret ud fra patienternes livssituation, ønsker og behov. Der er stort fokus på inddragelse af patient og pårørende, samt samarbejde med primær sektor. 

Opgaverne i denne stilling er rehabiliterende sygepleje på højt specialiseret niveau til mennesker med sclerose i alle stadier; dvs. fra nydiagnosticeret til sclerose i svært fremskredent stadie. Rehabiliterende sygepleje er blandt andet hjælp til personlig hygiejne, spisning, udskillelser, forflytninger, aktiviteter, samtaler, medicinadministration m.m..

Personlige kvalifikationer

Vi søger en kollega, der har fokus på høj faglighed, og aktivt bidrager til et godt og udviklende arbejdsmiljø.

 • Holder af aftensygepleje
 • Er mødestabil og fleksibel
 • Udstråler venlighed og imødekommenhed
 • Spreder glæde og ro omkring sig
 • Kommunikerer anerkendende og konstruktivt
 • Evner at skabe og indgå i positive relationer ift. såvel patienter og pårørende som mono- og tværfaglige samarbejdspartnere
 • Er engageret, ansvarlig og hjælpsom
 • Har fokus på muligheder og løsninger 
 • Trives med at arbejde såvel selvstændigt som i et lille team
 • Har lyst til læring og udvikling, og evner at implementere viden og nye tiltag i daglig praksis
 • Trives i en foranderlig hverdag; med opgaver i udvikling
 • Formår at bevare energi og overblik i løsning af opgaver 

Faglige kvalifikationer

 • Har indsigt i og erfaring med rehabiliterende sygepleje
 • Er fagligt velfunderet – og meget gerne med erfaring ift. rehabilitering og multisygdomme
 • Har et godt overblik og forstår at planlægge og prioritere
 • Dokumenterer præcist og effektivt

På Sclerosehospitalet i Ry er der rig mulighed for oplæring af vores kommende nye kollega.

Vi tilbyder dig:

 • Varierende, spændende og meningsfyldte opgaver på højt specialiseret niveau
 • At dele vor viden og erfaring om rehabilitering til mennesker med sclerose med dig
 • Oplæring, godt introduktionsprogram samt gode muligheder for videreuddannelse
 • Rig mulighed for læring og udvikling
 • Dygtige, hjælpsomme og engagerede kolleger
 • En dynamisk organisation i rivende udvikling, hvor patienterne og deres behov er i centrum, og hvor tilbuddene konstant udvikles i sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen
 • Fokus på værdier som håb, anerkendelse, høj faglighed, kvalitet, ordentlighed og effektivitet
 • En arbejdsplads i naturskønne omgivelser

Mødetider

Primært aftenvagt, og med weekendvagt gennemsnitligt ca. hver 4. weekend.
Der er rig mulighed for indflydelse på egen mødeplan.

Fri jul, nytår, påske og uge 29-30-31

Hospitalet er lukket, og vi har derfor alle ferie uge 29-30-31, mellem jul og nytår samt til påske.

Ansættelse

Hospitalerne følger overenskomst mellem Danske Regioner og DSR.

Ansøgning og ansættelse

Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes på mail til suskre@sclerosehospital.dk senest den 5. juni kl. 8.

Ansættelsessamtaler finder sted på Sclerosehospitalet fredag den 14. juni. Ansøgere, der ikke modtager indkaldelse til samtale, er ikke kommet i betragtning til stillingen.

Du er meget velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Susanne Bøgelund, på telefon 78 41 24 61, eller sende en mail til suskre@sclerosehospital.dk vedr. ønske om opringning, hvis du har spørgsmål til stillingen. Du er også meget velkommen til at aftale et uforpligtende besøg samt deltage helt eller delvist i en aftenvagt.

Om Sclerosehospitalerne

Sclerosehospitalerne er foreningsejede specialsygehuse efter Sundhedslovens § 79 og har driftsoverenskomst med Region Midtjylland. Hospitalet i Haslev har 70 medarbejdere og 50 senge, hospitalet i Ry har 60 medarbejdere og 36 senge. Medarbejderne er ergoterapeuter, diætister, ernæringsterapeuter, fysioterapeuter, neurologer, neuropsykologer, psykologer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, service, køkkenpersonale og administration. Vores værdier er anerkendelse, håb, faglighed, ordentlighed, kvalitet og effektiv ressourceanvendelse. Hospitalerne er små med korte kommandoveje og godt samarbejde på kryds og tværs i organisationen.