Vi søger en dygtig, selvstændig og løsningsorienteret kollega, der søger meningsfulde opgaver, sætter ære i høj faglighed, veludført arbejde og samtidig bidrager til vores gode arbejdsmiljø og det velfungerende tværfaglige samarbejde.

Hvem er vi?

Sclerosehospitalet er et unikt sted – Danmarks eneste rehabiliteringstilbud målrettet mennesker med multipel sclerose. Vi er et sted, hvor patienterne er i centrum. Anerkendelse og håb er levede værdier, for at vi når i mål med at øge patienterne funktionsevne og livskvalitet gennem vores specialiserede, tværfaglige tilbud.

Vi er på samme tid en både erfaren og foranderlig organisation, der i takt med patienternes ændrede behov og sammenhængskraften til det øvrige sundhedsvæsen tilpasser vores tilbud, så det skaber mest mulig værdi for mennesker med sclerose.

Eksempler på dine arbejdsopgaver

 • Visitering af henvisninger inkl. telefonisk visitation
 • Faglige prioriteringer til forskellige ydelser, fx ambulant eller indlæggelse
 • Faglig prioritering af ventetider
 • Booking af rehabiliteringsforløb i Ry og Haslev
 • Telefonkontakt til patienter, pårørende og samarbejdspartnere
 • Varetage faste telefontider
 • Langsigtet planlægning og løbende koordinering af kompleks drift under hensyn til den økonomiske rammeaftale
 • Rådgivning af, og sparring med, patienter, pårørende og diverse samarbejdspartnere, både internt og eksternt
 • Arbejde ud fra kvalitetsretningslinjer, med ansvar for at overholde deadlines og mål

Hvad tilbyder vi?

Administrationen har fysisk fremmøde i Haslev, men har også ansvaret for Sclerosehospitalet i Ry. Afdelingen er en ny sammenlægning, men besat med engagerede, imødekommende og hjælpsomme kolleger, der trives i et gensidigt respektfuldt samarbejde, der rummer alle arbejdsgangene i et patientforløb; fra henvisning og visitation, booking – og helt til forløbet afsluttes med LPR indberetninger og fakturering.
Den gode visitation af patienter er et fundament for den efterfølgende rehabilitering og er central i organisationen. Der er et tæt samarbejde med kolleger i begge huse, i alle afdelinger samt på alle faglige og organisatoriske niveauer.

Vi sørger for en god introduktion til hele Sclerosehospitalet, organisationen og vores forskellige tilbud – men også rehabilitering eller sclerose, hvis det er dit behov. Efterfølgende sikrer vi støtte, blandt andet som supervision, af erfarne kolleger.

Der er rig mulighed for, med friske øjne og erfaring, at få medindflydelse på den løbende udvikling og effektivisering af arbejdsgange.

Hvad forventer vi af dig?

 • Du er uddannet sundhedsadministrativ koordinator, lægesekretær eller har en sundhedsfaglig basisuddannelse
 • Erfaring med forløbskoordinationens logistik, visitation, administration eller lign. er en forudsætning
 • Har erfaring med neurologi, gerne MS, eller lyst til at engagere dig i denne patientgruppe
 • Har indsigt i tværfaglig rehabilitering og kan afdække rehabiliteringsbehov
 • Kendskab til MidtEPJ, Sundhedsjournal eller lign. med flair for IT
 • Arbejder selvstændigt og trives med at planlægge og prioritere arbejdsopgaver i forhold til vilkår og rammer
 • Nyder at arbejde systematisk, men motiveres også af, at det kan kræve fleksibilitet og blive uforudsigeligt
 • Har et godt overblik – men også sans for detaljerne
 • Har gode kommunikations- og samarbejdsevner, og kan håndtere de svære samtaler
 • Engageret og ansvarsfuld

Ansøgning og ansættelse

Stillingen er fast, 37 timer ugentlig, i dagtimer, mandag til fredag, med mulighed for hjemmearbejde. Arbejdspladsen er beliggende på Sclerosehospitalet i Haslev.

Attraktiv ferietilrettelæggelse, da hospitalerne lukker i højsommeren, omkring jul og påske.

 • Ansøgningsfrist er onsdag den 21. august 2024
 • Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 26. august 2024
 • Tiltrædelse 1. oktober 2024 eller efter aftale
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende regionale overenskomst

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte os efter 5. august, hvor vi er tilbage fra sommerferie.

Leder af administrationen Nina Hjordrup på telefon 78412501 eller Sygeplejerske Janne Vadgaard på telefon 78412590.

Din ansøgning sendes til ninahj@sclerosehospital.dk

Hvis du ikke har hørt fra os inden den 26. august, er du ikke kommet i betragtning.

Om Sclerosehospitalerne

Sclerosehospitalet er Scleroseforeningens specialsygehuse efter Sundhedslovens §79, der tilbyder specialiseret, tværfaglig rehabilitering til mennesker med multipel sclerose.

Hospitalet i Haslev har plads til 46 patienter til rehabilitering under indlæggelse. Hospitalet i Ry har plads til 36. Fra begge hospitaler tilbydes endvidere ambulant rehabilitering og hjemmebesøg.

Hospitalerne har en flad organisering med korte kommandoveje.  Der er i alt ansat ca. 150 medarbejdere, der foruden en bred palette af sundhedsprofessionelle fra mange professioner, også dækker de kolleger, der passer vores smukke, naturskønt beliggende huse, og laver patienternes gode mad.