Gå til hovedindhold

Pårørende tilbud på førstegangsforløbet

Kort fortalt

På førstegangsforløbet er der tilrettelagt et særligt program for pårørende på indlæggelses- og udskrivningsdagen.

Programmet indeholder en introduktion til Sclerosehospitalernes tilbud, viden om indholdet på førstegangsforløbet og undervisning med fokus på det at være pårørende.

Hør Nicklas fortælle om pårørende programmet

I slutningen af Maj var Nicklas' kæreste, Camilla, på Sclerosehospitalet i Haslev. Hør Nicklas fortælle om, hvad forløbet og hans besøg på hospitalet vil betyde for ham og Camilla.

Nicklas - pårørende

Et særligt program for pårørende

På førstegangsforløbet inviteres pårørende til at deltage på indlæggelsesdagen, hvor de sammen med den indlagte bydes velkommen og introduceres til Sclerosehospitalernes tilbud. Derudover introduceres til indholdet i det konkrete forløb. Endelig tilbydes pårørende undervisning ved psykolog, hvor fokus er på det at være pårørende.

På udskrivningsdagen inviteres pårørende igen til at deltage. Her gives informationer om indholdet i de undervisnings- og gruppeforløb, som den indlagte har deltaget i under forløbet. Desuden mødes de pårørende igen med psykolog, hvor emnet omhandler partnerskaber. Afslutningsvis mødes pårørende og patienter til en fælles refleksion.

Samarbejdet er vigtigt for udbyttet

Samarbejdet med dine pårørende er af stor vigtighed for rehabiliteringsprocessen. Rehabilitering tager sigte på, at du får så godt et hverdagsliv som muligt med de ressourcer og udfordringer, du nu måtte have.

Andre personer indgår ofte i hverdagslivet, det være sig ægtefælle, forældre, børn eller gode venner. Sclerosehospitalerne inviterer derfor dine nærmeste pårørende til at indgå i rehabiliteringen.

Pårørende har mange roller. Der kan være forventninger til, at

  • de støtter den, der har sclerose
  • de hjælper til med eller klarer nogle praktiske ting i hverdagen
  • de finder plads til sig selv og andre vigtige mennesker i deres liv.

Den med sclerose er påvirket af sygdommen og/eller tanker om, hvad den kan indebære. Pårørende er ikke påvirket på samme måde, men de er også påvirkede af, at sclerose er kommet ind i deres liv.

Ligesom det for personen med sclerose er frugtbart at få viden om og strategier til livet med sclerose, så har pårørende ofte brug for tilsvarende viden og strategier til at være en god pårørende med skyldigt hensyn til ens andre opgaver i hverdagen og livet.
 

Flere måder at blive inddraget på

På Sclerosehospitalet kan pårørende inddrages på forskellige måder, fx ved at:

  • De deltager undervejs (i undersøgelse, samtale eller lignende)
  • De deltager i forundersøgelse eller kontrol på Sclerosehospitalet eller i hjemmet
  • De kommer på besøg aften eller weekend – her er børn også velkomne.
  • De deltager i pårørende programmet

Læs mere om mulighederne for pårørende