Gå til hovedindhold

Individuelt forløb

Kort fortalt

Et individuelt forløb, er et forløb, hvor du arbejder henimod dit eget konkrete mål.

Forløbet kan tilrettelægges som et indlæggelsesforløb af en, to eller tre ugers varighed, afhængigt af dine rehabiliteringsmål og under hensyn til dine behov. Et individuelt indlæggelsesforløb, er for dig, der har været indlagt på Sclerosehospitalet tidligere.

Forløbet kan også tilrettelægges, som et forløb, hvor du ikke skal indlægges, men i stedet modtager en række andre indsatser fx som telekonsultation (via telefon eller skærmkontakt), hospitalsdag eller udgående funktion)

I videoen nedenfor kan du høre mere om formålet med en individuel indlæggelse  og lidt omkring de erfaringer som Christian gjorde sig. 

Du sætter dine egne mål for forløbet

Sclerose opleves forskelligt fra person til person, og udvikler sig forskelligt for den enkelte. Derfor har vi specialiseret os i individuel, målrettet og realistisk rehabilitering ud fra dine ønsker og behov.

Det er dig der er eksperten i dit liv og sammen med din kontaktperson, som er din personlige vejleder og sparringspartner gennem hele indlæggelsen, opstiller du konkrete mål for dit forløb. Du kan læse mere om målsætning her

 

  Læs mere om individuelt forløb her:

 • Kontaktperson

  Når du indlægges i et individuelt behandlingsforløb, får du en kontaktperson, som er din personlige vejleder og sparringspartner gennem hele forløbet. Kontaktpersonen er en erfaren sclerose-behandler, som både kan give dig sparring i forhold til sclerose-sygdom og livet med sclerose. 

 • Individuel/personlig rehabilitering

  Personlig rehabilitering tager udgangspunkt i:

  • at det enkelte menneske er unikt
  • at målet er at forbedre den enkelte persons funktionelle status og prognose
  • et aktivt, velforberedt menneske og et aktivt, velforberedt behandlerteam.
  • dine behov og ønsker 

  Personlig rehabilitering tager udgangspunkt i dine særlige ønsker og behov.

 • Behandlingsteam

  På Sclerosehospitalerne møder du fagpersoner med forskellige behandlingskvalifikationer og viden, der strækker sig over forskellige specialer.

  Din kontaktperson sammensætter et tværfagligt behandlerteam specielt til dig og dine behov.

  Teamet samarbejder med dig omkring de forskellige behandlings-initiativer, som du har været med til at prioritere, og de følger dig tæt under din indlæggelse.

  Efter aftale med din kontaktperson kan du inddrage en eventuel alternativ behandler, som du har et fast samarbejde med hjemme.

 • Tilrettelæggelse af behandlingsprogram

  Dit behandlingsprogram, kan indeholde behandling og vejledning - både individuelt og i grupper - deltagelse i korte, gruppebaserede undervisningsforløb, patientundervisning inden for relevante problemstillinger, selvtræning og holdtræning.  

  I forbindelse med udarbejdelsen af dit behandlingsprogram vil der blive taget hensyn til dine særlige behov.

 • Pårørende

  Du opfordres til at inddrage dine pårørende i dit rehabiliteringsforløb fx på indlæggelsesdagen og/eller ved udskrivning.

  Pårørende kan være din partner, børn over 18 år, familiemedlemmer og/eller venner - mennesker, som er dig nære.

 • Weekend på Sclerosehospitalet eller hjemme

  Du kan selv vælge, om du vil blive på Sclerosehospitalet i weekenden, eller om du ønsker at holde weekend hjemme.