Gå til hovedindhold

Opfølgning efter udskrivning

Kort fortalt

Hvis du ønsker det, og der ud fra en faglig vurdering skønnes et behov, kan du lave en aftale om en opfølgende kontakt fra Sclerosehospitalet, efter du er udskrevet. 

Det giver dig mulighed for, at du - i en nærmere aftalt periode - kan få støtte og vejledning inden for områder, som du skal arbejde videre med i din hverdag.

Talebobler

Opfølgningen efter udskrivelsen vil som oftest foregå som mail- eller telefonkontakt med en af dine behandlere, i en nærmere tidsbegrænset periode. Efter aftale kan opfølgning også ske via hjemmebesøg eller via opfølgning på Sclerosehospitalet

Omdrejningspunktet for kontakten kan være:

  • Status på de aftaler som du indgik med dig selv og dit team under indlæggelsen
  • Støtte til at gennemføre planlagte tiltag efter udskrivelsen
  • Coach samtale der øger din indsigt i egne problemstillinger