Gå til hovedindhold

Opfølgning på Sclerosehospitalet

Kort fortalt

I forlængelse af din indlæggelse, kan du tilbydes opfølgning på Sclerosehospitalet, når dette vurderes fagligt relevant og du samtidig selv ønsker det.

Detaljerne omkring opfølgningen aftaler du med din kontaktperson.

Ved en ambulant opfølgning inviteres du og eventuelt dine pårørende til at komme på Sclerosehospitalet, for at vi sammen kan følge op på aftaler fra udskrivelsen. Du og din kontaktperson aftaler inden udskrivelsen hvilke medlemmer af teamet der vil være relevante sparrings-partnere på opfølgningsdagen. 

Formålet med en ambulant opfølgning er:

  • at skabe de bedst mulige forudsætninger for videreførelsen af de rehabiliteringstiltag, du igangsatte under din indlæggelse.
  • at følge op på de aftaler du havde for dig selv efter udskrivelsen og eventuelt tilpasse/ændre dem, hvor det er nødvendigt
  • at støtte dig og eventuelt dine pårørende i, at håndtere situationen efter udskrivelse.