Gå til hovedindhold

Lad os sammen nedbringe ventelisterne

Kort fortalt

Sclerosehospitalet i Haslev kan indlægge flere patienter på grund af flere sengepladser end Sclerosehospitalet i Ry og derfor er ventetiden til indlæggelse kortere her.

Vi opfordrer derfor alle jer der er henvist fra Fyn og Jylland til at overveje indlæggelse i Haslev, da det vil nedbringe jeres ventetid til indlæggelse og påvirke ventelisterne generelt.

Sclerosehospitalet i Haslev

Vent med at få en henvisning til du har et aktuelt behov for rehabilitering.
og vent også indtil opfølgningen fra et eventuelt forudgående forløb er afsluttet.

Henvisning bør først ske, når du og den henvisende læge oplever et behov for en intensiv rehabiliteringsindsats. MS opleves og udvikler sig forskelligt for ethvert menneske med sclerose og derfor er der forskellige behov på forskellige tidspunkter.

Visitationen kan vælge at fremskynde din indlæggelse, hvis det vurderes at din situation kræver en snarlig indsats. En fremskyndet indlæggelse tilbydes inden for ca. 3 måneder efter din henvisning er modtaget. 

Hvis der er bestemte datoer eller perioder, hvor du ikke ønsker at bliver indlagt, har du mulighed for at skrive dette i oplysningsskemaet. Du kan også krydse af, om vi kan indkalde dig med kort varsel.