Gå til hovedindhold

Spatio-temporal Patterns in Multiple Sclerosis

Kort fortalt

Projektansvarlig: Annette Kjær Ersbøll, Professor, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
Sted: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet
Støttebeløb: 190.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec. 2018

Formål 
We hypothesize that 1) multiple sclerosis (MS) varies geographically in Denmark, 2) that some areas in some time periods (i.e. calendar years) experience a higher-than-expected number of cases and 3) that some areas in some periods during the individual’s course of life (e.g. 0-5 years of age) experience a higher-than-expected number of cases.

Kort beskrivelse af projektet
Multipel sclerose (MS) er en alvorlig sygdom i centralnervesystemet. Sygdommen starter oftest i 30-40 års alderen og er den hyppigste årsag til invaliditet blandt unge og midaldrende mennesker i den vestlige verden. Antallet af især kvinder, som får MS, er stigende. Siden 1970’erne er antallet af kvinder diagnosticeret med MS fordoblet og var således ca 10 per 100.000 kvinder i 2000. MS er en kompleks sygdom med både genetiske og miljømæssige risikofaktorer. Stigningen i antallet af nye tilfælde tilskrives primært miljømæssige faktorer, fordi genetiske ændringer kun sker meget langsomt. Miljømæssige eksponeringer i forsterstadiet og under puberteten menes at være særligt vigtige i forhold til udvikling af MS. Hvis der kan identificeres geografiske områder (kaldet clusters) med forhøjet forekomst af MS, kan miljømæssige risikofaktorer muligvis identificeres. Tidligere studier har forsøgt at identificere MS clusters baseret på patienternes bopælsadresse ved diagnosticering. Den fremgangsmåde tager ikke højde for det vigtige faktum, at miljømæssige påvirkninger tidligere i livet, hvor en stor del af patienterne havde andre bopælsadresser, formentlig er den vigtigste risikofaktor. Datamaterialet består af en kobling mellem Scleroseregistret og CPR registret med aktuelle og historiske adresser for alle patienter, samt en tilfældig stikprøve af populationen uden en MS diagnose. Studiet inkluderer 14.300 personer med MS diagnosticeret i perioden 1971-2013. Spatio-temporale analysemetoder benyttes til at identificere clusters af MS i Danmark, ikke kun i forhold til den aktuelle bopælsadresse, men også baseret på patienternes tidligere adresser. Dette er muligt i Danmark, som et af de få steder i verden, pga. de unikke danske individ-baserede registre. 

Kort rapport