Gå til hovedindhold
TemaMedicinsk CannabisSe hele temaet

Spørgsmål og svar om medicinsk cannabis

Kort fortalt

Vi har samlet de mest almindelige spørgsmål og inddelt dem i 3 overordnede kategorier:

 • SPØRGSMÅL OM FORSØGSORDNINGEN MED MEDICINSK CANNABIS
 • SPØRGSMÅL OM CANNABIS TIL MEDICINSK BRUG
 • SPØRGSMÅL OM CANNABIS GENERELT

  Forsøgsordningen med medicinsk cannabis

 • Hvad går forsøgsordningen med medicinsk cannabis ud på?

  Fra d. 1. januar 2018 kan patienter med en række diagnoser – heriblandt sclerose – modtage produkter bestående af ren cannabis til lindring af en række udvalgte symptomer, hvis de lever op til bestemte kriterier. Sclerosepatienter vil kunne få adgang til produkter af ren cannabis primært til lindring af smerter og/eller spasmer, som ikke i tilstrækkelig grad kan lindres af de traditionelle lægemidler.

  Formålet med forsøgsordningen er at sikre, at mennesker, der ikke har effekt af de traditionelle og godkendte lægemidler, får mulighed for at afprøve cannabis, der hverken er syntetisk eller magistralt fremstillet, under kontrollerede og trygge forhold.

 • Hvordan kan man få udskrevet cannabisprodukter under forsøgsordningen?

  Som en del af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, er der udarbejdet en vejledning til lægerne. I den nævnes centrale nervesmerter og smertefuld spasticitet hos personer med sclerose som symptomer, der kan være relevante at behandle med medicinsk cannabis. Det vil derfor være disse symptomer, lægerne vil udskrive medicinsk cannabis for til patienter med sclerose. I princippet kan lægen dog også efter egen vurdering udskrive cannabis til behandling af andre symptomer.

  Ifølge vejledningen bør eksisterende behandlingsmuligheder være afprøvet inden der udskrives medicinsk cannabis.

  Det vil være en læge, der i samarbejde med patienten vurderer relevansen i det enkelte tilfælde.

 • Hvilke læger kan udskrive medicinsk cannabis i forsøgsordningen?

  Alle læger, herunder alment praktiserende læger, kan udskrive medicinsk cannabis under forsøgsordningen. Scleroseforeningen anbefaler dog, at du opsøger en speciallæge (neurolog eller smertelæge), hvis du ønsker at få udskrevet cannabisprodukter. Særligt en neurolog vil have størst indsigt i sclerose og kan derfor tilpasse behandlingen, så den passer bedst mulig til dine behov for at lindre scleroserelaterede symptomer.

 • Hvad skal man gøre hvis ens læge ikke vil udskrive medicinsk cannabis?

  I Danmark er der frit sygehusvalg. Det vil sige at du selv kan vælge hvilket offentligt sygehus og sygehusafdeling du gerne vil behandles på. Hvis du ikke kan få udskrevet cannabisprodukter der hvor du normalt behandles, kan du derfor søge behandling på et andet sygehus. Du skal bede din alment praktiserende læge om at lave en henvisning til den afdeling, hvor du ønsker at få behandling.

  Dog skal du være opmærksom på, at du kan få afslag på at blive behandlet det ønskede sted hvis de i forvejen har for lang ventetid. 

  Du kan læse mere om dine muligheder i artiklen Siger din læge nej er der tre muligheder 

 • Hvor mange med sclerose kan få udskrevet medicinsk cannabis under forsøgsordningen?

  Der er ikke sat en begrænsning på antallet af personer med sclerose, der kan få udskrevet cannabisprodukter under forsøgsordningen.

 • Hvad er egenbetalingen i forsøgsordningen?

  Mennesker med sclerose kan fra 1. januar 2019 få udbetalt 50 procent i tilskud til cannabisprodukter fra forsøgsordningen. Det vil være muligt at få tilskud på op til 10.000 kroner om året. Selvom tilskudordningen først træder i kraft i 2019, vil den fungere med tilbagevirkende kraft og det vil således også være muligt at få tilskud til cannabisprodukter købt i 2018. 

  Lige nu findes fem produkter i forsøgsordningen med medicinsk cannabis. De koster henholdsvis 948 kroner for den lille dosis og 1896 kroner for den højere dosis af cannabiste fra virksomheden CannGros. De tre nye olieprodukter fra virksomheden STENOCARE koster alle 2.748 kroner for 40 ml indeholdende ml. 1.2-2.5% af det virksomme cannabisstof. Heraf kan halvdelen af denne pris trækkes fra i forbindelse med tilskuddet. 

 • Hvornår kender man svaret på forsøgsordningen?

  Forsøgsordningen startede d. 1. januar 2018 og forløber fire år. Efter to år foretages en midtvejsevaluering.

  I forbindelse med forsøgsordningen er der afsat 10 mio. kroner til forskning i effekter og bivirkninger af cannabisprodukterne. Vi ved endnu ikke hvornår resultaterne af denne forskning vil være klar.

 • Hvorfor vil nogle læger ikke udskrive medicinsk cannabis?

  Lægeforeningen skriver på deres hjemmeside, at de er skeptiske overfor forsøgsordning, da den betyder, at læger skal tage ansvar for at udskrive medicin, hvor hverken bivirkninger eller virkninger er velbeskrevet.

  Lægeforeningen er ikke direkte imod cannabis til medicinsk brug, men de mener, ifølge deres hjemmeside, at mere viden på området er nødvendigt før cannabisprodukter bør blive tilgængeligt for patienter.

 • Hvilke produkter kan man få udskrevet under forsøgsordningen?

  På nuværende tidspunkt er fem produkter godkendt af Lægemiddelstyrelsen: Bedrocan Canngros, Bediol Canngros, CBD Drops Stenocare, 1:1 Drops Stenocare, THC Drops Stenocare. De to første produkter udskrives som tørret blomst, der kan bruges til at brygge te på eller inhalere. De sidste tre produkter er olier, som skal synkes. 

  Bedrocan Canngros

  5 g. per pakke (koster cirka 790 kr.)

  Styrke THC: 220 mg/g 

   

  Bediol Canngros

  5 g. per pakke (koster cirka 790 kr.)

  Styrke THC: 63 mg/g 

  Styrke CBD: 80 mg/g 

   

  CBD Drops Stenocare:

  40 ml. per flaske (koster 2.748,55 kr.)

  Styrke CBD: 25 mg/ml

  Styrke THC: under 2 mg/ml 

   

  THC Drops Stenocare:

  40 ml. per flaske (koster 2.748,55 kr.)

  Styrke THC: 25 mg/ml

  Styrke CBD: under 2 mg/ml 

   

  1:1 Drops Stenocare:

  40 ml. per flaske (koster 2.748,55 kr.)

  Styrke CBD: 12,5 mg/ml

  Styrke THC: 12,5 mg/ml 

 • Hvordan kan jeg indtage cannabisprodukter, der bliver ordineret som en tørret blomst?

  De to produkter, Bedrocan Canngros og Bediol Canngros, der pr. 1. januar 2018 er tilgængelige i forsøgsordningen, kommer begge i form af en tørret blomst, som kan brygges til en te.

  Det er vigtigt at du altid tager din læge med på råd før du ændre i dosis mm.

  På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du læse hvordan du brygger en te på både Bedrocan Canngros og Bediol Canngros.

  Er du i tvivl så spørg altid din læge til råds.

  Cannabis til medicinsk brug

 • Hvad er medicinsk cannabis?

  Medicinsk cannabis er en samlebetegnelse for alle produkter, som indeholder naturlige eller syntetiske stoffer fra cannabisplanten, og som indtages med henblik på at lindre symptomer eller forbedre helbredstilstanden.

 • Hvilke former for medicinsk cannabis findes der?

  I dag findes der flere forskellige produkter med enten naturlige eller syntetisk cannabis som du på lovligvis kan få udskrevet af din læge.

  Lægemidler som Sativex, Marinol og magistrelt fremstillede lægemidler, består af aktive stoffer som THC og CBD, der er taget ud af planten eller produceret syntetisk.

  Mere uforarbejdede cannabisplanteprodukter er som en del af forsøgsordningen blevet lovlige fra 1. januar 2018.  På nuværende tidspunkt er følgende to cannabisprodukter tilgængelige som en del af forsøgsordningen: Bedrocan Canngros og Bediol Canngros. Produkterne er begge en slags cannabis-te. Her kan du læse mere om produkterne og følge med i, når nye medicinsk cannabis produkter bliver tilgængelige på det danske marked.

 • Hvad er forskellen på cannabislægemidler og cannabisplanteprodukter?

  I lægemidler, som indeholder aktivstoffer fra cannabisplanten (Sativex, Marinol og magistrelt fremstillede lægemidler), er disse stoffer taget ud af planten eller produceret syntetisk.

  Marinol indeholder syntetisk fremstillet THC og Sativex indeholder THC og CBD fra cannabisplanten.

  Cannabisplanteprodukter er produkter, hvor et enkelt aktivstof ikke er isoleret, men indgår sammen med de øvrige aktivstoffer i planten. Det kan for eksempel være tørret cannabis i pulverform eller olie.

  Det er endnu ikke undersøgt, hvordan de forskellige stoffer i planten påvirker hinanden, men mange oplever en bedre effekt af planteprodukterne end af de produkter, som kun indeholder isolerede eller syntetiske aktivstoffer.

  De forskellige produkter kan alle have forskellige virkninger på forskellige patienter.

 • Hvad er Scleroseforeningens holdning til medicinsk cannabis?

  Scleroseforeningen mener ikke, at patienter, som i forvejen er svært belastede af deres sygdom, skal kriminaliseres og stigmatiseres, fordi de opsøger cannabis som en sidste udvej til lindring af invaliderende symptomer.

  Mange patienter oplever lindring fra cannabis, som de ikke opnår ved konventionel medicin; heller ikke den medicin, som indeholder isolerede eller syntetiske aktivstoffer, så som Sativex eller Marinol.

  Cannabis skal kunne bruges under kontrollerede forhold, hvor fagpersoner kan vejlede den enkelte patient om dosis og indtagelsesform, samt holde øje med eventuelle bivirkninger.

  Vi hilser derfor forsøgsordningen velkommen, og arbejder for, at den også i praksis sikrer adgang til cannabis for de mennesker med sclerose, som har brug for det.

 • Anbefaler Scleroseforeningen, at man ryger cannabis?

  Rygning af cannabis er skadeligt for lungerne på samme måde som cigaretrygning. Derfor anbefaler Scleroseforeningen ikke, at cannabis til medicinsk brug indtages via rygning.

 • Anbefaler Scleroseforeningen, at man køber cannabis illegalt?

  Scleroseforeningen kan ikke anbefale, at man køber sit cannabisprodukt på det private marked, da det er i uoverensstemmelse med den danske lovgivning.
  Scleroseforeningen anbefaler i stedet sine medlemmer, at man benytter sig af de eksisterende lovlige muligheder.

 • Hvad kan cannabis hjælpe på ved sclerose?

  Forskning viser, at cannabis kan have en positiv effekt på spasmer blandt mennesker med multipel sclerose, samt at det kan lindre kroniske smerter (læs mere i rapporten ”The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research”).
  Kilde: www.nap.edu

  En undersøgelse lavet af Scleroseforeningen viser, at de to hyppigste sclerose-relaterede symptomer, som i dag lindres ved brug af cannabisprodukter, er smerter og spasmer.

  Derudover oplevede deltagerne i undersøgelsen, at cannabis til medicinsk brug lindrede symptomer som kramper, ubehag, fatigue, føleforstyrrelser, overaktiv blære, uro, tankemylder, søvnproblemer, balance problemer, depression, appetit, hovedpine, svimmelhed samt progression af sygdommen.

  Dette er dog ikke klinisk dokumenteret og Scleroseforeningens undersøgelse er udelukkende et udtryk for hvad mennesker med sclerose selv oplever, at cannabis kan hjælpe dem med.

 • Kan cannabis hjælpe alle med sclerose?

  Som med mange andre behandlinger og tilbud til mennesker med sclerose, er det individuelt hvilken effekt, cannabis har. Nogle mennesker vil opleve, at det hjælper dem og andre vil ikke. Som eksempel oplever nogle mennesker en positiv effekt af Marinol og/eller Sativex, mens andre ingen effekt oplever.

  De mennesker, Scleroseforeningen har været i kontakt med, og som i dag benytter sig af cannabis til medicinsk brug, fortæller næsten alle, at de har været igennem et forløb hvor de har rådført sig med en læge og/eller andre personer med sclerose, samt har mærket efter på egen krop, for at finde ud af hvordan og hvor meget cannabis, der hjælper dem.

 • Kan cannabis hjælpe på nedsatte funktioner fx gang?

  I en undersøgelse lavet af Scleroseforeningen blandt mennesker, der i dag benytter sig af cannabis til medicinsk brug, svarede deltagerne blandt andet, at cannabis hjalp dem med deres balanceproblemer, smerter, spasmer, føleforstyrrelser, svimmelhed mm.

  En lindring af disse symptomer kan muligvis betyde, at mennesker med slcerose oplever en forbedring af fx deres gangfunktion.

  Dog findes der ingen videnskabelig dokumentation for, at cannabis specifikt hjælper på nedsatte funktioner hos mennesker med sclerose.

 • Hvilke stoffer i cannabis kan hjælpe?

  Cannabisplanten består af mange aktive stoffer, herunder de stoffer, som kaldes cannabinoider. CBD (Cannabidiol) og THC (Tetrahydrocannabinol) er de to, der i dag oftest omtales som havende en positiv effekt hos mennesker med sclerose. De øvrige stoffer kan også have en effekt, men de er endnu ikke undersøgt til bunds.

 • Hvad er forskellen på at ryge cannabis og at tage det som fx olier?

  Rygning af cannabis er skadeligt for lungerne på samme måde som cigaretrygning. Scleroseforeningen fraråder derfor at cannabis til medicinsk brug indtages ved rygning.

  I følge den hollandske producent af medicinsk cannabis Bedrocan BV, er der forskel på, om cannabis inhalleres eller indtages oralt. Ved inhalering optages cannabinoiderne mere direkte i blodet, mens de ved oral indtagelse først skal igennem fordøjelsessystemet.

  Dette kan have betydning for effekten, men den præcise betydning er ukendt.

 • Hvor kan man købe cannabisprodukter?

  Alle former for lovlig medicinsk cannabis skal udskrives af en læge. Det kan være i form af godkendte lægemidler (Sativex og Marinol), magistrelt fremstillede lægemidler eller cannabisprodukter fra forsøgsordningen. Alle disse produkter købes på apoteket med en recept. 

  Flere danske hjemmesider sælger olier og andre produkter, som indeholder CBD og/eller THC. Nogle hjemmesider skriver, at deres cannabisprodukter er lovlige fordi de indeholder mindre end 0,2 % THC. Dette er ikke korrekt. Al salg af THC er ulovligt i Danmark, så længe det ikke er godkendt af Lægemiddelsstyrelsen.

  Olier med CBD og uden sporbar THC er lovlige hvis de ikke sælges til medicinsk brug (fx massageolier).

   

 • Hvilke læger kan udskrive lægemidler med cannabis?

  Alle læger kan udskrive magistrelt fremstillede lægemidler, men da der ikke er tale om godkendte lægemidler, står lægen med det fulde ansvar. Ingen læge er forpligtet til at udskrive magistrelle lægemidler.

  Alle læger kan udskrive Marinol, men Marinol har ikke markedsføringstilladelse i Danmark, så lægen skal først i hvert enkelt tilfælde søge om udleveringstilladelse hos Lægemiddelstyrelsen og skal kunne give en meget god begrundelse for udskrivelsen.

  Sativex kan kun udskrives til sclerosepatienter af en speciallæge i neurologi eller neuromedicin.

 • Hvad betyder magistrelt fremstillede lægemidler?

  Magistrelt fremstillede lægemidler er et lægemidler, der er fremstillet på et apotek til den enkelte patient efter en specifik anvisning fra lægen.

  Lægemidler, som er fremstillet magistrelt er ikke godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Dette betyder, at lægemidlerne ikke er testet for virkning og eventuelle bivirkninger på samme måde, som godkendte lægemidler er.

  Magistrelt fremstillede cannabisprodukter fra Glostrup apotek består af isolerede aktivstoffer (THC og/eller CBD), da det i dag endnu ikke er tilladt at bruge rå planteprodukter.

  I Danmark er Glostrup apotek det eneste apotek, hvor det er muligt at få magistrelt fremstillede cannabisprodukter. Kristian Østergaard Nielsen, der er apoteker ved Glostrup apotek, udtalte i april 2017 til DR, at Glostrup apotek på daværende tidspunkt vurderede, at 500 patienter var i behandling med magistrelt fremstillet cannabis og mellem 50 – 60 læger stod bag de udskrevne recepter.
  Kilde: www.dr.dk

 • Hvad koster de forskellige typer cannabis?

  Der er tre forskellige typer af medicinsk cannabis. Magistrelt fremstillet medicin med cannabis, syntetisk fremstillet medicin med cannabis og forsøgsordningens rene cannabisprodukt.  

  Prisen på medicinsk cannabis afhænger af hvilken type, der er tale om, hvor meget man har brug for, samt hvordan det fremskaffes.

  På Glostrup apotek, hvor magistrelt fremstillede cannabisprodukter lovligt sælges, koster 60 kapsler cirka 2.100,-.

  Prisen på cannabisprodukterne i forsøgsordningen varierer fra 790 kroner til 2.748 kroner. Du kan se mere om priserne HER.

 • Må man køre bil med cannabis i blodet?

  Det er din læge, der skal vurdere om du må køre bil eller ej, når du tager THC-holdig medicin. I den nye ”Vejledning om helbredskrav til kørekort” fra august 2017, anbefales det, at lægerne udsteder et kørselsforbud på to til fire uger, når behandling med THC-holdig medicin påbegyndes eller justeres i dosis. Efter de første to til fire uger er det forsat lægen, der skal vurdere din evne til at køre bil. Hvis lægen vurderer, at du er til fare for dig selv og/eller andre i trafikken, vil der gælde et lægeligt kørselsforbud, hvilket gør det ulovligt at køre bil. Vurderer din læge, at du forsvarligt kan køre bil imens du tager THC-holdig medicin, er det ifølge Færdselsloven lovligt, så længe du har indtaget den THC-holdige medicin i overensstemmelse med en lovlig recept.

  Det er altid ulovligt at køre bil, hvis du har indtaget THC fra produkter, der ikke er udskrevet af en læge.

  Det er vigtigt at påpege, at det er forskelligt fra person til person, hvordan THC-holdig medicin påvirker køreevnen. Det er derfor vigtigt, at du snakker med din læge og tager hans eller hendes vurdering alvorligt.

  Når det gælder cannabisprodukter, som indgår i forsøgsordningen, som kører fra januar 2018, anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at den ordinerende læge udsteder kørselsforbud i hele behandlingsperioden. Dette skyldes manglende viden om virkningen og virkningsvarigheden af de produkter, som indgår i forsøgsordningen.

 • Kan jeg få fornyet mit kørekort hvis jeg tager THC-holdig medicin?

  Det har i mange år været svært at få fornyet kørekort, hvis man indtog THC-holdige lægemidler, men ifølge den nye ”Vejledning om helbredskrav til kørekort” fra august 2017,gælder følgende regler for fornyelse og udstedelse af kørekort:

  ”Hvis det (THC) er indtaget i henhold til lovlig recept, vil der kunne udstedes eller fornyes kørekort, så længe det er indtaget i overensstemmelse med recepten, og den ordinerende læge vurderer, at det er forsvarligt”.

  Når det gælder cannabisprodukter, som indgår i forsøgsordningen, som kører fra januar 2018, anbefaler Styrelsen for Patientsikkerhed, at den ordinerende læge udsteder kørselsforbud i hele behandlingsperioden. Dette skyldes manglende viden om virkningen og virkningsvarigheden af de produkter, som indgår i forsøgsordningen.

 • Skal jeg kunne dokumentere, at jeg gerne må køre bil, når jeg indtager THC-holdig medicin?

  Nej. Hvis din læge har udskrevet THC-holdig medicin og ikke har givet dig forbud mod at køre bil, så kan du frit køre og skal ikke have anden form for dokumentation end dit kørekort med dig.

  Cannabis generelt

 • Hvad er THC?

  THC (Tetrahydrocannabinol) er et af mange aktive stoffer (cannabinoider), som findes i cannabisplanten. THC er det aktive stof i cannabisplanten, der kan have en euforiserende effekt.

  Alle koncentrationer af THC er ulovligt at sælge og dyrke i Danmark, medmindre man har fået særlig tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

 • Hvad er CBD?

  CBD (Cannabidiol) er et af mange aktive stoffer (cannabinoider), som findes i cannabisplanten. CBD har i modsætning til THC (Tetrahydrocannabinol) ikke en euforiserende effekt.

  I Danmark er det lovligt at købe produkter med CBD, hvis produktet ikke er beregnet til medicinsk brug (fx massageolier) og så længe der ingen sporbar THC er i produktet.

 • Kan man selv lave cannabisolie?

  Det er i Danmark ikke lovligt selv at producere cannabisolier.

  Scleroseforeningen er dog af den opfattelse, at der findes mennesker i Danmark der selv står for at producere deres cannabisprodukter, heriblandt olier.

 • Er det lovligt selv at dyrke cannabis?

  På trods af, at det i Danmark er lovligt at købe cannabisfrø, er det ulovligt at dyrke cannabis, medmindre man har fået tilladelse af Lægemiddelstyrelsen.

  I dag søges sådan en tilladelse oftest af landmænd, der ønsker at dyrke cannabis, som kan bruges til foder eller til isolering. I Danmark er det kun cannabisplanter med under 0,2 % THC, der kan godkendes til dyrkning.

 • Hvordan virker cannabis? Sløvende/trættende/opkvikkende?

  THC og CBD har ved kontakt til specifikke receptorer en dæmpende effekt på kroppens immun- og nervesystem.

  THC virker smertestillende, muskelafslappende, kvalmestillende, appetitstimulerende, men kan medføre øget psykoaktivitet, når koncentrationen stiger hurtigt i centralnervesystemet. CBD virker krampedæmpende, muskelafslappende og angstdæmpende samt dæmpende på THC’s psykoaktive virkning.
  Kilde: pro.medicin.dk

 • Hvad er lovligt i dag i forhold til cannabis?

  Som udgangspunkt er al besiddelse af cannabisprodukter, som indeholder THC, ulovligt i Danmark, uanset om det er til medicinsk brug eller ej. Der findes dog lægemidler, som indeholder naturlig eller syntetisk THC (Sativex og Marinol), som i særlige tilfælde kan udskrives på recept, samt magistrelle lægemidler med THC produceret på Glostrup apotek. Fra den 1. januar 2018 bliver det også muligt at købe andre cannabis produkter til medicinsk brug, som din læge skal ordinere. 

  Derudover er det i Danmark lovligt at købe produkter, der indeholder CBD (og ingen THC), så længe de ikke er til medicinsk brug, samt at købe cannabisfrø. Det er dog ikke lovligt at så og dyrke cannabisfrø, med mindre man har fået særlig tilladelse til dette.

 • Er cannabisolie lovligt hvis der er under 0,2 % THC i?

  Nej, i Danmark er al sporbar THC ulovligt så længe det ikke er i produkter godkendt af Lægemiddelstyrelsen (Sativex, Marinol og magistrelt fremstillede lægemidler som indeholder cannabisekstrakt)

  Nedenfor kan du læse mere om ergoterapi på Sclerosehospitalet

 • Den ergoterapeutiske tilgang

  Ergoterapi bygger på tanken om, at du er til stede i en verden af aktivitet og mening.

  Meningsfulde aktiviteter i hverdagen udvikler os, giver selvtillid og livsglæde. Når du rammes af sygdom, kan det begrænse dine muligheder for at deltage i livets aktiviteter.

  Ergoterapeuterne på Sclerosehospitalet arbejder for, at du styrker dine muligheder for at fungere og deltage aktivt i dit liv – både i private, sociale og erhvervsmæssige sammenhænge – med de ressourcer, såvel som begrænsninger, du har.

  Sclerosehospitalernes ergoterapeuter har  specialiseret viden og lang tids erfaring med behandling, træning og vejledning til mennesker med sclerose.

 • Den ergoterapeutiske undersøgelse

  I løbet af de første dage på Sclerosehospitalet vil du blive tilbudt en ergoterapeutisk samtale og undersøgelse.

  I samarbejde med din ergoterapeut vil du afklare, hvilke aktiviteter der har værdi for dig i din hverdag, og hvilke fysiske, psykiske eller sociale begrænsninger, der forhindrer dig i at gøre de ting, du gerne vil.

  Ud fra denne afklaring samarbejder ergoterapeuten med dig, din kontaktperson og dit team om, hvordan de ergoterapeutiske indsatsområder skal indgå i din behandlingsplan.

  Behandlingen kan foregå individuelt, på hold, i grupper og som selvtræning.

  Der indgår i reglen altid en ergoterapeut i dit behandlerteam.

 • Ergoterapeutisk behandling

  Ergoterapi er en handlingsorienteret behandlingsform, hvor hverdagens gøremål er sat i fokus for den træning, vejledning, støtte og viden, som ergoterapeuten og du aftaler at arbejde med, mens du er indlagt.

  Det kan fx være inden for områder som:

  • Personlig hygiejne
  • Spisning
  • Kommunikation
  • Aktiviteter i fx køkken, i haven eller på job

  Behandlingen kan være:

  • Fysisk træning af skuldre, arme og hænder
  • Træning af følesans
  • Afprøvning af siddestillinger og arbejdsteknikker fx i forbindelse med arbejde på computer og madlavning
  • Håndtering af kognitive vanskeligheder og strategier i forhold til manglende energi – fx ved at du afprøver og træner strategier for prioritering og strukturering i hverdagen
  • Kompenserende hjælpemidler, som du afprøver og træner med i og uden for hjemmet.
 • Ergoterapi og -træning retter sig mod din fremtid

  Gennem den ergoterapeutiske behandling vil du opnå kendskab til, hvordan du selv kan skabe forandring og forbedring, når du udfordres i dine daglige aktiviteter.

  Din forståelse og motivation for afprøvning og træning meget betydningsfuld for behandlingsresultatet.

  Samtidig er dialog, coaching og refleksion over de erfaringer, du gør dig, en højtprioriteret del af den behandling, som ergoterapeuterne på Sclerosehospitalet yder.

 • Ergoterapi hjemme

  Såfremt du ønsker det, kan ergoterapeuten – inden du udskrives – tage kontakt til relevante parter i din hjemkommune.

  Din ergoterapeut har her mulighed for at videregive, hvad I har arbejdet med, mens du har været indlagt, eller komme med anbefalinger omkring kompenserende hjælpemidler, øvelser, opgaver, m.m.