Gå til hovedindhold

Få svar på dine spørgsmål om arv og testamente

Kort fortalt

Hvem arver efter mig? Skal de efterladte betale skat af min arv? Bør jeg få hjælp af en advokat? Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål om arv og testamentering til en velgørende organisation.

Du kan også ringe til vores testamenteansvarlige Susanne Boel, som kender svarene på alle de oftest stillede spørgsmål om arv og testamente. Ring til hende på tlf. 24 99 10 11.

  FAQ - få svar på dine spørgsmål om arv og testamente

 • Hvad er arv?

  Arv er de værdier, som de efterladte arver, når en person dør. Alle værdier (fx bolig, bil, indbo, forsikringer, bankkonti, værdipapirer, skat, kontanter og smykker) fratrukket eventuel gæld udgør den samlede formue, der arves. 

  Du kan kun bestemme, hvem din arv skal gå til, ved at skrive testamente. Dog er ægtefælle, børn og børns efterkommere tvangsarvinger og har derfor krav på 25% af formuen, selvom der oprettes et testamente. 

  Læs mere om, hvordan din arv kan gøre en forskel for mennesker med sclerose her.

 • Hvem arver efter mig, hvis jeg ikke har et testamente?

  Har du ikke et testamente, fordeles din arv automatisk ud fra arveloven. Arveloven indeholder tre arveklasser i prioriteret rækkefølge, hvor arveklasse 1 har højest prioritet. Har du bare én arving i en højere prioriteret klasse, vil de andre klasser ikke få del i din arv, medmindre du skriver testamente. 

  Arveklasserne er: 

  1. Ægtefælle og børn
  2. Forældre, søskende, nevøer og niecer 
  3. Bedsteforældre, mostre, morbrødre, fastre og farbrødre  

  Har du ingen arvinger i nogen af de tre klasser, og har du ikke skrevet testamente, går hele din arv til staten. 

  Mange bliver overraskede over, hvordan loven vælger at fordele arven – eksempelvis kan det betyde, at din partner må sælge huset, fordi dine børn skal arve halvdelen af din formue, som blandt andet er bundet i huset.

  Når du vælger at skrive testamente, skaber du tryghed omkring din families fremtid. Samtidig sikrer du dig muligheden for at bestemme, hvordan din arv skal fordeles – også om en del skal gå til velgørende formål.

  Download vores arveguide her for at blive klogere på arv.

  Vi er i Scleroseforeningen en del af Det Gode Testamente, som har nogle gode forklaringer på de forskellige situationer, du kan stå i, når du opretter et testamente. På deres hjemmeside kan du få svar på, hvem der arver hvad, når fx gifte par, samboende par eller singler med børn ikke har skrevet testamente. Måske er der en type, der ligner din familie? Se forklaringerne i videoerne her. 

   

 • Hvem arver efter mig, hvis jeg har et testamente?

  Det kommer an på, om du har tvangsarvinger eller ej. Ægtefælle, børn og børns efterkommere er tvangsarvinger og har derfor - uanset testamente eller ej - krav på 25% af din arv. Med et testamente bestemmer du selv, hvad der skal ske med de resterende 75%. Har du ingen tvangsarvinger, og vælger du at skrive et testamente, bestemmer du over 100% af din arv. 

  De fleste vil naturligvis have sine nærmeste i tankerne, når de opretter et testamente. Det kan være, at du fx ønsker at tilgodese relationer, som står dig nært, og som ellers ikke arver ifølge arveloven. Det kan også være, at du ingen arvinger har og ønsker at støtte et godt formål, der gavner andre eller en bestemt sag. 

  Læs mere om fordelene ved at testamentere noget af din arv til velgørenhed 

  Vi er i Scleroseforeningen en del af Det Gode Testamente, som har nogle gode forklaringer på de forskellige situationer, du kan stå i, når du opretter et testamente. På deres hjemmeside kan du få svar på, hvem der arver hvad, når fx gifte par, samboende par eller singler med børn ikke har skrevet testamente. Måske er der en type, der ligner din familie? Se forklaringerne i videoerne her. 

 • Hvad er bo- og tillægsboafgift?

  Hvis du efterlader arv, betyder det i de fleste tilfælde, at dine arvinger skal betale bo- og tillægsboafgift til staten (tidligere kaldet arveafgift). Afgiften afhænger af, hvem der er arvinger, boets størrelse og din relation til arvingerne:

  • Ægtefæller og velgørende organisationer som Scleroseforeningen er fritaget fra at betale afgift.
  • Dine nærmeste arvinger betaler 15 % i boafgift (børn, stedbørn, særbørn, adoptivbørn, plejebørn, forældre, svigerbørn, samlevende med fælles bopæl i mere end to år)
  • Alle andre arvinger betaler både boafgift på 15 % og herudover en tillægsboafgift på 25 % af det resterende beløb. (Samlet giver det 36,25 %).


  Arvinger, som betaler 36,25% i afgifter, kan dog undgå det, hvis du testamenterer mindst 30% af din arv til en eller flere velgørende organisationer.

  Læs mere om fordelene ved at testamentere noget af din arv til velgørenhed

 • Hvad er bundfradrag?

  I alle arvesager vil arvingerne få et bundfradrag, som de ikke skal betale skat af. I 2023 er bundfradraget 321.700 kr. Er boet mindre end bundfradraget, skal der kun betales tillægsboafgiften på 25%, hvis der er arvinger i boet omfattet af denne personkreds.
   

  Læs mere om fordelene ved at testamentere noget af din arv til velgørenhed 

   

 • Hvad er 30%-løsningen?

  Fordi velgørende organisationer er fritaget fra at betale arveafgift til staten, har du mulighed for at betænke dine arvinger og samtidig støtte Scleroseforeningens arbejde gennem en særlig 30%-løsning. 

  Ved 30%-løsningen lader du Scleroseforeningen arve 30% af din formue på betingelse af, at vi betaler dine arvingers bo- og tillægsboafgifter. På den måde vil arvingerne få mere arv udbetalt af den samlede formue samtidig med, at du bidrager med støtte til forskning og hjælp til mennesker med sclerose og deres pårørende.

  Læs mere om fordelene ved at testamentere noget af din arv til velgørenhed 

  Denne løsning er relevant at overveje: hvis du ønsker at betænke arvinger, der betaler både bo- og tillægsboafgift på i alt 36,25%. Fx din bror, niece eller en god ven.

  Når du betænker Scleroseforeningen i dit testamente, tilbyder vi at betale op til 5.000* kr. inkl. moms til advokatens arbejde med at lave dit testamente. Det dækker oftest alle udgifter forbundet med oprettelsen af et testamente.

  (*) Beløbet er skattepligtigt. Derfor skal du selv sørge for at indberette det til Skat. 

   

 • Bør jeg få hjælp af en advokat?

  Du kan godt skrive dit testamente selv. Vi vil dog altid råde dig til at spørge en advokat. Advokaten hjælper dig med at lave testamentet, så din arv bliver fordelt, præcis som du ønsker, efter arvelovens regler. 

  Vi er en del af Det Gode Testamente, som er et samarbejde mellem mere end 40 velgørende organisationer. Gennem dem kan du få en gratis og uforpligtende samtale med en advokat, som er specialiseret i rådgivning om arv og testamente. 

  Få en gratis samtale med en advokat her

   

 • Hvordan opretter jeg et testamente?

  Ofte vil det være en god idé at få hjælp af en advokat, som har den faglige ekspertise til at udfærdige et testamente, så dine sidste ønsker ikke misforstås. Men hvis du alligevel synes, det er uoverskueligt at starte dit testamente, har vi her opstillet fire punkter, som sikrer, at du kommer godt i gang: 

  1. Lav en liste over dine værdier: Det kan være bolig, bil, indbo, forsikringer, bankkonti, værdipapirer, skat, kontanter, smykker osv. Lav derefter en liste over din gæld, og sørg for at fratrække din eventuelle gæld fra dine værdier. På den måde kan du få et overblik over din samlede formue.
    
  2. Lav en liste med de personer og eventuelle velgørende foreninger, du ønsker at betænke i dit testamente. Skriv også gerne ned, hvad de hver især skal arve. Tag listen med til en advokat, så du sikrer, at alt er, som det skal være.
    
  3. Kontakt en advokat, som kan hjælpe med at sikre, at dit testamente er juridisk korrekt. Scleroseforeningen giver dig et tilskud på op til 5.000* kr. til en uafhængig advokat, hvis du ønsker at tilgodese foreningens formål i dit testamente. Det dækker oftest alle omkostninger til oprettelsen af et testamente.
    
  4. Gør testamentet gyldigt: For at registrere dit testamente skal du have det underskrevet sammen med en notar eller to uvildige vidner. Hos en notar bliver testamentet indført i Centralregistret for Testamenter, så du er helt sikker på, at det kan findes frem igen senere. Du kontakter en notar på domstol.dk. Vælger du i stedet to vidner, skal de være myndige. De må desuden ikke være i familie med dig eller begunstiget i testamentet.

  (*) Beløbet er skattepligtigt. Derfor skal du selv sørge for at indberette det til Skat. 
   

  Få en gratis samtale med en advokat her

 • Hvad koster et testamente?

  De fleste testamenter koster 4.000 - 8.000 kr. – men du kan altid spørge din advokat, hvad testamentet kommer til at koste, inden vedkommende går i gang med arbejdet.

  Få en gratis samtale med en advokat her

  Hvis du ønsker at dele din arv med mennesker med sclerose, giver Scleroseforeningen op til 5.000* kr. inkl. moms i tilskud til en advokat. Det gælder også, hvis du allerede har et testamente, som du ønsker at revidere.

  Læs mere om fordelene ved at testamentere noget af din arv til velgørenhed 

  (*) Beløbet er skattepligtigt. Derfor skal du selv sørge for at indberette det til Skat. 

 • Hvor meget kan man testamentere til velgørende formål?

  Det bestemmer du, når du vælger at skrive testamente.

  Har du tvangsarvinger (ægtefælle, børn og børns efterkommere), er det med et testamente muligt at give op til 75% af din arv til et eller flere velgørende formål. Har du ingen tvangsarvinger, kan du give op til 100% af din arv. 

  Der er flere forskellige måder at betænke sclerose-sagen i dit testamente, alt efter om du har børn, er enlig, eller om du vælger, at Scleroseforeningen skal arve sammen med andre personer og/eller organisationer. De fleste vil naturligvis have sine nærmeste i tankerne, når de opretter et testamente. Men der er faktisk flere forskellige muligheder for stadig at gøre en forskel med selv små beløb. Hver en kroner tæller nemlig i kampen mod sclerose. 

  Læs mere om, hvad din arv går til i Scleroseforeningen

 • Kan jeg testamentere min pension og livsforsikring?

  Pensioner, som endnu ikke er udbetalt, og livsforsikringer indgår ikke automatisk i arven til din familie, når du dør – heller ikke, hvis du har skrevet testamente.

  Derfor er det vigtigt at få skrevet ind i dine forskellige pensions- og forsikringsordninger, hvem der skal arve dine pension og livsforsikring.

  Det er desværre ikke muligt at testamentere sin pension og livsforsikring til Scleroseforeningen.

  Læs mere om reglerne for arv af pension og forsikring på ADVODANs hjemmeside

 • Uskiftet bo: Kan jeg stadig give en del af min arv til Scleroseforeningen?

  Ja, det kan du sagtens.

  Vi vil dog anbefale, at du sammen med din partner eller ægtefælle skriver testamente. Så fordeles din del af jeres fælles formue først, når din partner eller ægtefælle også er borte – også kaldet ”at sidde i uskiftet bo”. Det giver tryghed for den efterladte partner eller ægtefælle.

  Læs mere om uskiftet bo på ADVODANs hjemmeside

  For Scleroseforeningen betyder det, at vi først modtager den del af din arv, som du ønsker at dele med os, når din ægtefælle dør. Så længe du har husket at skrive foreningen i dit testamente, vil din arv stadig komme mennesker med sclerose til gode, når boet endelig gøres op.

 • Skal mit testamente sendes til Scleroseforeningen?

  Nej, det behøver du ikke. Dit testamente er fortroligt, og selvom du testamenterer noget til kampen mod sclerose, kan du sagtens frabede dig, at vi får eller ser det. Vi garanterer, at hele det testamenterede beløb går til forskning i sclerose og støtte til de alt for mange, som har sclerose tæt inde på livet.

  Men du skal få det registreret hos en notar i din lokale byret, for at det er gyldigt, og for at det gemmes hos Centralregistret for Testamenter. Så bliver testamentet per automatik fundet frem, den dag din arv skal fordeles, og du kan være sikker på, at vi i Scleroseforeningen får besked om arven.

  Læs her, hvad du skal medbringe for at få dit testamente registreret hos notaren

 • Hvad går min arv til hos Scleroseforeningen?

  Din arv går ubeskåret til Scleroseforeningens arbejde for at bekæmpe sclerose.

  Det sker i form af forskning i bedre medicin og behandling af mennesker med sclerose, samt forskning i betydningen af kost, motion og alternativ medicin for det gode liv med sclerose.

  De penge, vi får gennem arv, bruger vi også til at lønne psykologer og socialrådgivere til konkret rådgivning og støtte af de mennesker, der hver dag lever med sygdommen tæt inde på livet.

  Læs mere om fordelene ved at testamentere noget af din arv til velgørenhed