Gå til hovedindhold

Giv din virksomhed mulighed for frivilligt arbejde

Kort fortalt

Kunne du tænke dig at være med til at gøre en indsats for Scleroseforeningen, så hører vi meget gerne fra dig/jer.

Kunne du tænke dig at være med til at gøre en indsats for Scleroseforeningen, så hører vi meget gerne fra dig/jer.

I er selv med til at bestemme, hvordan I vil støtte, og vi har eksempelvis nogle sæsonbestemte opgaver, som I helt håndgribeligt kan hjælpe med til.

Det kan være alt fra lokalt arbejde, hvor I er med til at hjælpe vores lokalafdelinger med forefaldne opgaver, til opgaver af mere håndværksmæssig karakter, hvor I for eksempel hjælper med vedligeholdelse af vores to sclerosehospitaler. Det kan også være konkrete indsamlingsopgaver, hvor I er med til at samle penge ind til vores arbejde.

I har altså flere muligheder for at hjælpe, og uanset hvad I vælger, vil vi være enormt glade og taknemmelige for jeres hjælp og støtte.

På denne side kan I læse nærmere om, hvordan jeres frivillige virksomhedsarbejde kan se ud hos Scleroseforeningen.

Hjælp Scleroseforeningens lokalafdelinger:

I kan hjælpe vores lokalafdelinger med forskellige opgaver. Det kan være til lokale arrangementer for mennesker med sclerose og deres pårørende, hvor der altid er brug for en ekstra hånd til praktiske opgaver. Har I evner indenfor grafik eller markedsføring, så kan der også være tale om hjælp til Facebookvaretagelse eller udsendelse af nyhedsbreve. Kort sagt er mulighederne mange.
Hvilke opgaver I kan hjælpe til med og i hvilket omfang, aftales sammen med den enkelte lokaldeling, der bedst selv ved, hvor hjælpen vil gøre størst gavn.

Vedligeholdelse af sclerosehospitalerne:

Scleroseforeningen driver to hospitaler, som ligger i Ry og Haslev. Hospitalerne kræver en løbende vedligeholdelse, som I kan være med til at hjælpe til med. I kan bl.a. være med til at male, ordne have, lave mindre håndværksopgaver og andet praktisk sjov. Arbejdsopgaverne kan variere efter behov, så I er derfor meget velkomne til at tage kontakt til hospitalerne og høre, hvad I kan hjælpe med:

Haslev:

Tlf.: 56 31 20 60 (hverdage ml. kl. 08.00 og 12.00).
E-mail: haslev@sclerosehospital.dk

Ry:

Tlf.: 86 89 10 11 (hverdage ml. kl. 8.00 og 12.00).
E-mail: ry@sclerosehospital.dk

Scleroseindsamlingen:

Den 2. søndag i september afholder Scleroseforeningen en stor landsindsamling, hvor vi har brug for hjælp til forskellige opgaver. I kan bl.a.

  • Rekruttere indsamlere til at samle ind.
    Dette kan f.eks. indbefatte en dags arbejde, hvor du som medarbejder involverer dit eget netværk, for at rekruttere indsamlere. Dette er en opgave, som kan varetages hele året. Kontakt Mai Thode på mail mth@scleroseforeningen.dk, for at høre nærmere.
  • Blive Indsamlingsleder
    I de regioner hvor Scleroseforeningen samler ind, er der brug for indsamlingsledere til at sørge for, at den lokale indsamling forløber planmæssigt. Vi gør her opmærksom på, at indsamlingslederopgaven kræver, at du er tilstede på indsamlingsdagen 2. søndag i september. Læs mere om opgaven her.
  • Blive indsamler
    For at få en god landsindsamling har vi brug for en masse indsamlere på gaden d. 2. søndag i september. En rute tager i gennemsnit 2-3 timer og I er selv med til at bestemme hvilke ruter, der passer jeg bedst. Læs mere om indsamlingen her.

Projekt 100:

Er I kreative og kan lide en sjov udfordring, så er Projekt 100 måske noget for jer.

Projekt 100 handler kort og godt om, at I hver får udleveret 100 kroner, som I indenfor en nærmere fastlagt periode, skal forsøge at forøge værdien af. Ved periodens afslutning afleveres det endelige beløb til Scleroseforeningen. Læs her om andres erfaringer med Projekt 100.

Hvis I har andre ideer til jeres frivillige arbejde, eller hvis I kunne tænke jer at høre nærmere, så kontakt Casper Lykke på cly@scleroseforeningen.dk eller Hans Tiedemann på hti@scleroseforeningen.dk og lad os få en snak om mulighederne. Vi glæder os til at høre fra jer!