Gå til hovedindhold

Beretning fra 2016-2017

Beretning for lokalafdelingen 2016 – 2017

Bestyrelsen er det bærende og koordinerende element i arbejdet. Vi støtter hinanden på tværs af posterne og forsøger at udvikle arbejdet og inddrage andre. Vi er glade for de frivillige vi har, men har dog brug for at få flere inddraget i arbejdet enten i bestyrelsen eller i andre opgaver.

Formålet med lokalafdelingens arbejde er:

1.    At lave aktiviteter for foreningens medlemmer og deres pårørende-

Vi har afholdt forskellige aktiviteter, spændende over:
Forskellige oplysende aktiviteter: Kunsten at sige nej, hverdagens psykopater. Ms og beskæftigelse, sæt stemmen fri, kognitive forandringer, førstehjælp, boost dit humør.Jaguartræf -10 års jubilæum med brunch og Musik Halfdanskerne, her brugte vi de 5000kr vi havde fået fr en klub i Brøndby, Sangkor.

Overordnet har det været vigtigt at sætte fokus på det gode liv med MS og give råd, forslag og ideer til dette.

Samarbejdet med de andre afdelinger i hovedstadsregionen er rigtig godt. Vi har afholdt møder, hvor afdelingernes aktiviteter blev koordineret og fælles arrangementer planlagt. For at kunne nå så bredt ud som muligt er det aftalt at lokalafdelingernes tilbud er åbne for alle i hovedstadsregionen.

Samtidig har vi økonomisk bidraget til, at der kan være musikalsk underholdning i Café Rosen samt mulighed for at deltage i By Caféens ture til forskellige museer mm.  

Vi har bestræbt os på at være åbne og tilrettelægge aktiviteterne i dialog med medlemmerne gennem mundtlig kommunikation, nyhedsbreve og facebook

Mulighederne har været mange og vidt forskellige.

 For at muliggøre diverse arrangementer har vi søgt §18 midler i Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk kommuner. I 2016 fik vi i alt kr. 38,025 kroner.

En del af bestyrelsesarbejdet er også at deltage og være aktive ved forskellige møder. Vi har deltaget i formandsmøder, regionsmøder, kurser og delegeretmøde og møder med kommunerne.

2.     At skabe synlighed omkring Scleroseforeningens arbejde. Lokalt ved at gennemføre lokale info aktiviteter og events samt ved at bakke op omkring landsdækkende indtægtsskabende aktiviteter –

·      Butiksindsamlin
Ved butiksindsamlingen fik vi hjælp fra flere af vores frivillige, og vi fik samlet 28.238,50 kr ind udaf de i alt 1.314.491kroner til scleroseforskningen. Vi takker de frivillige for indsatsen.

·      Husstandsindsamling
Den 11.09 afholdt Scleroseforeningen og gigtforeningen for første gang hustandsindsamling, hvor vi hjalp med at finde indsamlingskoordinatorer og indsamlere. Her blev der i alt indsamlet: 3,7 mil kr.
Lokalt indsamlede vi:
·      Ishøj: 25.268 kr.
·      Hvidovre: 45.012 kr. - hvoraf 13.120,50 kom fra Brøndby Strand
·      Vallensbæk 6.408 kr.
·      Glostrup og Brøndby 45.000 kr.·    
·      I alt 128.096,50                     

3.    At arbejde med lokal handicappolitik, herunder at være repræsenteret i de lokale og regionale handicapråd 
I alle 4 kommuner har vi udpeget repræsentanter til bestyrelserne i DH (Danske Handicaporganisationer). Vi er repræsenteret i handicapråd, folkeoplysnings-udvalg og Det handicappolitiske arbejde har løbende været fulgt af bestyrelsen. Dette arbejde bliver vigtigere og vigtigere.