Gå til hovedindhold

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.03.2014

Indkaldelse til bestyrelsesmøde D.17.03 .2014. kl 18.00 – ca. 20.30

Sted: havestuen i seniorlokalerne Vejlebrovej 105 st. Ishøj

Birte (B), Kim (K) Ivan (I) Connie (C) Jane ( Ja)

Punkt på dagsordnen

Ansvar-

lig for punkt

Kommentarer og beslutninger

Valg af dirigent og Referent

 

Birte / Ivan

Godkendelse af dagsorden

B

Godkendt

Meddelelser:

 

 

Kulturuge i alle Kbh. Syds kommuner:  deltagelse tages op senere, når vi ved hvor mange ressourcer der skal bruges.

 Konstituering

 

 

Valgt: Næstformand Ivan

Frivillig lister

 

Connie sender Brev til evt. Emner, ringer 1 uge senere til en snak.

Netværksaktiviteter

Kort referat af koordineringsmøde d. 12.03

Netværksaktiviteter 2014

Kom med forslag til efterårets aktiviteter-

 

alle

 

 

 

Se udsendte referat og bilag.

 

 

 Flyt fokus og grin ved Rikke.

Kost Ved Mia Damhus.

Brunch: Kim taler med Peter ang. mad arrangement.

Økonomi

Status

Budget 2014

§ 18 ansøgninger (frivilligt socialt arbejde.

 

alle

 

 

Budget godkendt.

Mangler stadig Brøndby Kom.

Fremover bruges bilag fra Sclerose foreningen til afregning af alle bilag.

 

Nyhedsbrev

 

 

Enighed om det lyder som en god ide, men hvem gør det?

 Regionsrepræsentanten

Kommentarer, ønsker. eller andet til Bent

alle

 

Intet nyt til Bent.

Hjemmeside

alle

Husk når vi sender til Jane, at skrive det er til hjemmesiden.

Evt.

 

Sommermiddag: Forslag og mindst 2 datoer til næste møde.