Gå til hovedindhold

Referat af bestyrelsesmøde d. 19.05.2014

Indkaldelse til bestyrelsesmøde D.19.05 .2014. kl 18.00 – ca. 20.30

Sted:  hos Birte Vejlebrovej 111 1mf st. Ishøj

Birte (B), Kim (K) Ivan (I) Connie (C) Jane (Ja)

Punkt på dagsordnen

Ansvar-

lig for punkt

Kommentarer og beslutninger

Valg af dirigent og Referent

 

Birte/Ivan

Godkendelse af dagsorden

B

Godkendt

Meddelelser:

 

 

Regionmøde se ref.

  Birte og Organisationskonsulent afholder møde om samarbejdsaftale.

 Regionsmøde se tidligere udsendte bilag

Formandsmøde 23/24.05

Alle

 

B

Se udsendte bilag

Vi drøftede det udsendte materiale til formandsmøde.

Protest mod deltager-

Betaling fra os

Frivillig lister

C + alle

Gennemgået frivillig li-

ster. Nedslående

Netværksaktiviteter

Netværksaktiviteter 2014

Brunch/SOMMERFEST? Peter og familie aflyser i år

 Kost m Mia Damhus 22.09

Flyt fokus og grin af det du ikke kan ændre M Rikke Elster d. 12.11

 

alle

 

 

 

Ansøgning om støtte

Yogahold, afslået.

Aktivitet 22/9 og 12/11

Holdes i Brønden.

Evt. sommer- brunch fest

Kom med input / ideer, Connie undersøger muligheder i Tåstrup, Kim forslag mosen med musik.

Det skal undersøges hvor dyrt det så vil blive. Der skal afklares inden 10 juli hvis vi skal have det med i kalenderen.

 

 

Ideer til nye aktiviter 2015 søges

Forslag:  Psykolog, (Kim) Tivoli 0g Zoo (Connie), Ølsmagning på Skans (Jane)vinsmagning(Kim)

Økonomi

Status

Budget 2014

.

 

alle

Beholdning ca. kr. 60.000.

Kasserer og formand taler sammen om budget for aktiviteter

Nyhedsbrev

 

 

 

 Regionsrepræsentanten

Kommentarer, ønsker. eller andet til Bent

alle

Intet

Hjemmeside

alle

Birte ajourfører kalenderen,

Forslag sendes til Jane.

 

Evt.

 

 

Frivillighedsmesse 25 okt.