Gå til hovedindhold

Referat bestyrelsesmøde januar 2017

 

 

Referat af bestyrelsesmøde D 16.01.17. kl 10.00 – ca.13

Tilstede: Birte, Helen og Yvonn

Fraværende: Ivan og Bent

Punkt på dagsordnen

Ansvar-

lig for punkt

Kommentarer og beslutninger

Valg af dirigent og Referent

 

Birte dirigere og Yvonn referere

Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt

Meddelelser:

 

 

Ingen kommentarer

 Planlægning af Årsmøde d 28,02.

 Året der gik

Foredrag. Bespisning

Beretning, visioner, valg

 

Beretning og visioner blev gennemgået og rettet.

Kasseren er på valg.

Birte taler med Merete om hvorvidt hun er interesseret i posten.

Yvonn taler med Bent om hvornår regnskab er klart til revision, og får aftale med vores revisor Heidi.

Yvonn spørger Heidi om hun vil genopstille 

Helen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen

Netværksaktiviteter

Kort ref. af HS, møde herunder opreklamering af aktiviteter.

 

 

 

 

 

 

2.2 træthed og energi ved sclerose

 

 

 

 

22.3 jo du kan, foredrag om personligt mod.

 

HS koordineringsmøde d 7.03 om efterårets aktiviteter

,

 

Alle

 

De 7.500 som Hovedstads regionen fik som Netværksprisen bruges til en koncert med Julie Bertelsen fredag den 5. Maj

Vi taler sammen med Kenneth om hvordan vi reklamere og om der skal være egenbetaling m.m.

 

Birte skriver ud til vores medlemmer og sørger fro fb. Yvonn bestiller forplejning.

 

 

 

Planlægges senere

 

 

Vi hører vores medlemmer til årsmødet om de har nogle ideer til arrangementer. Skal der flere aktiviteter i gang taler vi sammen over telefonen inden den 7. 

Yvonn finder ud af om der er mulighed for linedans

Økonomi

Status

§ 18 ansøgninger

 

Alle

3000 fra Ishøj

Yvonn kontakter Bent ang den manglende indbetalte faktura til Latterinstruktør

 

Nyhedsbrev/hjemmeside

Facebook

 

 

 

Hjemmesiden – Birte forsøger at lægger mødet den 2. På vores hjemmeside

Yvonn forsøger at lave en fængende indbydelse til vores årsmøde. 

 Regionsrepræsentanten

Kommentarer, ønsker. eller andet til Bent

alle

Punktet skal slettes

Mødedatoer 

alle

21. februar, hvis vi ikke kan klarer det over telefonen

Evt.