Gå til hovedindhold

Referat fra Årsmøde 2017

Referat af Årsmøde den 28. Februar 2017

 

 

  1. 1. Valg af dirigent.

Finn blev valgt med klapsalver, og konstaterede derefter at mødet var indkaldt rettidigt.

 

  1. 2. Lokalafdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år.

Birte holdt beretning, som blev godkendt, som kan læses på vores hjemmeside.

Under punktet DH, var der en del debat, bl.a. om bofællesskaber for unge

Ros til foredraget om psykopater

Kommentarer til indsamlingerne: 

Butiksindsamlingerne mener nogen vil udgå ud på sigt, fordi der er mange der samler ind.

Hustandsindsamlingen var dejlig kortvarig, og tager ikke så meget på kræfterne

Bruge lokal-tv og nærradio til at gøre opmærksom på indsamlingen

Forglemmelse i beretningen, ved delegerede mødet fik vi sammen med Vest og København Netværksprisen for vores samarbejde om arrangementer. Prisen var på 7.500 og vil blive brugt til en syngende foredrag.

 

Godkendelse af årsrapport.

Årsregnskabet blev godkendt

 

Forslag til handlingsplan.

Handlingsplanen blev fremlagt og godkendt, og vil kunne læses på hjemmesiden  

Det er i år, der skal indstilles til DH. Birte arrangere et møde,  for de                 politiske aktive for at høre om de er interesseret i at genopstille.

 

  1. 3. Godkendelse af budget.

Finn gjorde  opmærksom på, at har vi flere ideer end penge på kontoen er der altid er der mulighed for at søge aktivitetspuljen.

 

  1. 4. Indkomne forslag til arrangementer

Gospel Koret Grace der holder til i Karlstrup, vil gerne komme og synge for os – pris 3.000,- 

Radio Rix, indslag vrede i forenings bladet havde for nogle måneder – debat mellem de to interviewede 

Foredrag med Lafs – landsforeningen for flex- og skånejobber

Linedans, for folk med sclerose.

 

  1. 5. Valg af kasserer og 2-3 bestyrelsesmedlemmer. 

Karin blev valgt med klapsalver.

 

Helen ønsker at stoppe i bestyrelsen

Vi takker for hendes indsats

 

Yvonn genopstiller

Yvonn blev genvalgt med klapsalver

           Alice Nikolajsen (Ishøj) ønsker at opstille

           Alice blev genvalgt som nyt medlem i bestyrelsen

           

          Marie der bor i København, vil gerne med i bestyrelsen, eller lave frivilligt arbejde.

          Vi tager snakken sammen med Marie i bestyrelsen

 

  1. 6. Valg af suppleanter

Der var ikke flere der opstillede

 

  1. 7. Valg af revisor

Heidi blev valgt med klapsalver

 

  1. 8. Evt.

Snak om hvorvidt der er rådgivning til rådighed for folk med ms

Gør opmærksomme på at det er vigtigt at vi har bisidder med ved henvendelse til kommunen