Gå til hovedindhold

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde marts 2017

 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 27. Marts 2017

 

Tilstede: Birte, Ivan, Alice og Yvonn

 

Punkt på dagsordnen

Ansvar-

lig for punkt

Kommentarer og beslutninger

Valg af dirigent og Referent

 

Birte dirigere og Yvonn referere

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Konstituering

Arbejdsform/metode

Opgaver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birte informerede om vores arbejdsmetode: 

Ingen faste ”kasketter”, den der har tiden og evnen sørger for at udføre jobbet.

Info sådan har det tidligere fungeret:

Vi er med i en koordineringsgruppe for aktiviteter i region Stor KBH., hvor Ivan og Birte deltager.

Yvonn skriver referater.

Ivan sørger for at være tilmeldinger.

Birte og Yvonn har sørget for medlemskommunikation.

Hjemmesiden har været et af vores hængepartier.

Kommende:

Vedr.: Kasserers Karins  arbejde, Birte sørger for at betale regningerne og Karin laver den efterfølgende bogføring.

Vedtægterne blev behørigt 

underskrevet af den nye bestyrelse. Yvonn sørger for at Karin også skriver under

Ivan blev genvalgt som næstformand

 Meddelelser:

Alice: Generalforsamling Dansk Handicap Forbund

 

 

 

Er blevet opfordret til at være repræsentant til DH

Netværksaktiviteter

Kort ref. af HS, møde herunder opreklamering af aktiviteter.

 

Efteråret:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle

 

Foråret, se skema

Vi deltager i forskellige arrangementer.

 

Se skema for forslag

Gospel – Onsdag – Kirken – Alice er tovholder - november

Bisidderen og han rolle – Socialrådgiver Nadja – Birte er tovholder

Inkontinens – Yvonn undersøger

Linedance – Yvonn tovholder

Vrede – psykologen i Scleroseforeningen – Ivan taler med Michael Nissen

Brunch / fødselsdag – Yvonn er tovholder

 

Andre ideer:

Depresion

LAFS

 

Ungeundersøgelse, Kenneth vil prøve at lave et udkast, om der vil være interesse for en ”cafe-gruppe”

 

Næste HS møde 9. maj

 

 

Valg af repræsentant til

 Lokalafdelingsudvalg

Alle

Kenneth blev enstemmigt vedtaget til at blive vores kandidat

Økonomi

Status

§ 18 ansøgninger

Birte

Indestående på konto

59.874,-

Vi har nu modtaget penge fra alle 4 kommuner.

Nyhedsbrev/hjemmeside

Facebook

 

Yvonn skriver et Nyhedsbrev over April måned.

Opdatere hjemmeside med ny kontaktinfo

Yvonn giver Birte administrator rettigheder.

Birte og Alice sørger for opdateringer til FB

Mødedatoer 

alle

24. april

Evt.