Gå til hovedindhold

Visioner og Handleplaner 2017-2018

Visioner/handleplan

Bestyrelsen
Besætte alle bestyrelses pladser
Udvikle og forbedre arbejdet
Tilbyde en bred vifte af aktiviteter
Rekruttere frivillige

Inddragelse af vores medlemmer til arbejdet
Arrangementer
Medlemsmøder
Unge medlemmer
Konkrete opgaver
Hjemmesiden mere aktiv
Nyhedsbreve/nyhedsmails
Forslag og forventninger til foreningens fremtidige arbejde

Politisk arbejde
Foresætte arbejdet i kommunerne i samarbejde med Danske handicaporganisationer og scleroseforeningen.

Synliggøre os

Deltage i aktiviteter i lokalafdelingens kommuner
Fortsat benytte de lokale medier til at bibringe viden om sclerose og lokalafdelingens virke

 I 2017 vil vi
Holde medlemmerne orienteret om forskning, behandling, træning og motion:
Give medlemmerne bedre mulighed for at påvirke egen situation
Oplysende aktiviteter om f.eks.: træthed og Energi ved sclerose, Jo, du kan. Foredrag om personligt mod, at leve med sclerose, holistisk behandling af sclerose

De gode oplevelser: chokolade og vinsmagning. Cafe Rosen, By cafeen, jaguartræf, brunch og korsang.

Programmet er ikke endeligt, der skal være plads til nye initiativer under vejs. Så hvis du har forslag, så kom endelig med dem.