Gå til hovedindhold

Referat af bestyrelsesmøde april 2017

 

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde D 24.03.17. kl 10.00 – ca.13

Sted: Birte - Vejlebrovej 111 1mf. Ishøj

Punkt på dagsordnen

Ansvar-

lig for punkt

Kommentarer og beslutninger

Valg af dirigent og Referent

 

Birte dirigere Yvonn referere

Godkendelse af dagsorden 

 

På nær datoen ingen kommentarer

Meddelelser:

Tilmelding til regionsmøde d 8.05

Formandsmøde d. 19 - 21.5

 

 

Kort info om det kommende møde. Forslag om case kunne være Energi og Sclerose – arrangementet fik rigtig meget ros.

Vi deltager alle.

 Netværksaktiviteter

Inkontinens den 15.05

Efterårets aktiviteter:

 

 

 

 

 

Gospel – Alice er tovholder - november

 

 

 

 

 

Bisidderen og hans rolle – Birte er tovholder

 

 

 

 

 

 

 

Line dance – Yvonn tovholder

 

 

 

 

Vrede – psykologen i Scleroseforeningen – Ivan taler med Michael Morin Nissen

 

 

Brunch / fødselsdag – Yvonn er tovholder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS koordinerings møde d.9.05

 

 

Inkontinens – Afføring. 

Yvonn har det endelig møde i morgen om detaljer.

 

Vi forsøger i efteråret at starte vores arrangementer fra kl. 18:30

 

Gospel, koret vil have 3.000,- for en koncert. 

Der er ikke noget konkret, men Birte hører om mulighederne i Ishøj Multisalen.

 

 

Birte har talt med Nadja vores Socialrådgiver i Foreningen. Det kunne måske være en ide, at koble forberedelsen på. Overskrift det Gode Møde. 

Det vil blive Jani der kommer til overtage. Derfor er der ingen datoer endnu.

 

Forslag om den 9. September om formiddagen – Sole har endnu ikke vendt tilbage om det er muligt.

 

Vrede – Michael foreslog den 21. September. Yvonn har hørt Sole om det er muligt

 

 

Yvonn har talt Peter ang. brunchen han taler med Sandra og hører om hun også vil stille op i år

 

Trampolinspring havde været en stor succes, vi er blevet spurgt om vi vil deltage/betale den 9. September. Det vil vi gerne.

 

Datoer og steder skal være på plads der.

Nyhedsbrev/hjemmeside

Facebook

 

 

 

Ideer til Nyhedsbrev

Alice kender en eventmager, som hun vil hører om har lyst til at hjælpe, med at lave et godt layout.

 

Hjemmeside: Birte opdatere bestyrelseslisten. Alice sørger for at sende et billede til Birte.

Yvonn får lagt, årsmøde referatet op.

Økonomi

Status

 

 

 

 

Kasserer

 

Ingen kommentarer. 

Alice vil gerne, prøve at arbejde med noget fundraising. Hun kontakter selv Finn.

 

Yvonn sørger for at få forretningsordnen underskrevet. Birte skriver og beder om diverse andre oplysninger.

Mødedatoer

 

 

22. maj

Evt.