Gå til hovedindhold

Oplæg om Hjernetræthed og Energiforvaltning

Hvem er jeg

Jeg hedder Berit Therkelsen og er autoriseret ergoterapeut med speciale indenfor neurorehabilitering.

Siden 2014 har jeg specialiseret og fokuseret min viden særligt omkring hjernetræthed, og om hvordan denne træthed påvirker både den ramte, men også de pårørende til den ramte, hvis hverdag ofte er markant ændret fra tidligere.

Dette har bl.a. resulteret i udviklingen af arbejdsredskabet ”Min Dag, Min Energi”, som jeg har udviklet til brug i mit arbejde med hjernetræthed. Denne intervention er lige nu ved at blive beskrevet og udarbejdet, så andre terapeuter/behandlere også vil kunne benytte redskabet fremadrettet

Hvad er hjernetræthed?

Træthed optræder i mange former og i mange gradbøjninger. Træthed er en subjektiv og usynlig følelse, et heterogent symptom, som er vanskelig at definere, afgrænse og måle. Træthed er et fællestræk for tilstande, hvor ens krop er syg eller i ubalance, fysisk eller psykisk.

Hjernetræthed også ofte kaldet mental fatigue er for mange et stadig ukendt fænomen, men ikke desto mindre oplever utrolig mange hjernetræthed efter pludselig opstået sygdom.

Hjernetræthed er en af de mest hyppige konsekvenser efter en skade på hjernen, men også efter andre sygdomme som sklerose, langvarig stress og nu også en ofte set følgevirkning efter COVID-19.

Mange personer med ovenstående sygdomme oplever hjernetræthed som den dominerende årsag til, at de føler sig begrænset i hverdagen. Fx i at deltage i sociale arrangementer, passe deres arbejde eller studie.

Symptomerne på hjernetræthed er meget individuelle, men fælles for dem alle er, at de ikke nødvendigvis er der hele tiden, men kan opstå pludselig og helt uden varsel, og også ofte ved mindre krævende aktiviteter, hvilket alt sammen gør det svært for den ramte at kontrollere, men også ofte svært at forklare for sine omgivelser.

Mit arbejde med hjernetræthed

Mange der kommer i min klinik har ofte svært ved selv at beskrive deres træthed, og de ved måske slet ikke at der findes et begreb ”hjernetræthed”, som kan forklare de udfordringer de oplever i deres hverdag.

For at kunne vejlede mine klienter godt omkring hjernetræthed og hensigtsmæssig energiforvaltning er det vigtigt for mig at tage udgangspunkt i netop den enkelte klients situation, herunder symptomer, men også den enkelte klients interesser, vaner, roller og aktivitetsudførelse, som ofte alle er blevet påvirket af den opståede hjernetræthed.

Fokus ved mine individuelle forløb er, at mine klienter opnår en forudseende erkendelse af deres hjernetræthed og energiforvaltning. Dvs. bliver bevidst om hvilke symptomer netop han/hun har på begyndende hjernetræthed, samt blive bevidst om i hvilke situationer det opstår og hvor hurtigt.  Men ligeså vigtigt er det, at min klient bliver bevidst om hvad der for ham/hende virker forebyggende og kan give energi i det daglige. Ofte er der et mønster, som kan være svært for den enkelte selv at blive bevidst om, men som med et målrettet fokus, visualisering og dialog kan blive tydeliggjort.

Denne tydeliggørelse er bl.a. vigtig i forhold til træning af evt. kognitive eller fysiske dysfunktioner. Men for at få noget ud af træningen skal den planlægges så hjernen er frisk og kan indlære og præstere.

Derudover skal tydeliggørelsen hjælpe mine klienter til at opbygge en forudseende erkendelse, så de selvstændigt og sikkert kan mestre deres hverdag og genoptage deres interesser, roller og for dem meningsfulde aktiviteter, uden at føle de bliver konstant overmandet af deres hjernetræthed.

Men i denne proces bliver der særligt stillet krav til mine klienters vaner, hvorfor der netop er tale om en proces og ikke noget der ændrer sig fra den ene dag til den anden.

Oplæg d. 3. november

Jeg glæder mig meget til at komme og fortælle Jer om fatigue og hjernetræthed.

Jeg vil gerne fortælle lidt om hvad vi rent videnskabeligt ved/eller ikke ved om årsagen til hjernetræthed. Der er nemlig stadig meget uvist!

Men heldigvis er der de seneste år kommet et skærpet fokus på hjernetræthed, både indenfor lægevidenskaben, men også indenfor den terapeutiske verden.  Her er fokus bl.a. hvordan vi som terapeuter/behandlere kan arbejde med hjernetræthed i det daglige.

Derfor vil jeg også gerne fortælle om hvordan jeg arbejder med mine klienter, og tager her udgangspunkt i arbejdsredskabet ”Min Dag, Min Energi”, som er omdrejningspunktet i mine forløb. Et redskab der hjælper mig og mine klienter til at se hvor langt de er i deres erkendelsesproces og hermed egen mestring af deres hjernetræthed og energi forvaltning.

Håber desuden der vil være mulighed for dialog og spørgsmål, hvor vi kan drøfte alt fra store og små problemer, udfordringer eller spørgsmål der ofte melder sig i hverdagen.