Gå til hovedindhold

Ofte stillede spørgsmål

Kort fortalt

Her finder du en række af de spørgsmål, som ofte bliver stillet i forbindelse med butiksindsamlingen.

  Spørgsmål vedrørende butiksindsamlingen

 • Hvad går pengene til?

  Hele overskuddet går til forskning i sclerose

 • Hvor finder jeg Scleroseforeningens indsamlingstilladelse?

  Scleroseforeningen modtager ikke længere en tilladelse, men på Indsamlingsnævnets hjemmeside kan du finde en liste over anmeldte indsamlinger (dvs. indsamlinger med tilladelse). Du finder Scleroseforeningens landsdækkende anmeldelse under 'Scleroseforeningen' (uden lokalafdelingsnavn) IN nr.: 00039. Listen er lang og i alfabetisk rækkefølge, så du skal langt ned på listen (s. 538), for at finde 'Scleroseforeningen'. Du finder listen som pdf-fil med titlen "Liste over indsamlinger" længere nede på denne side.

 • Hvornår ved vi, hvor meget der er samlet ind i forbindelse med butiksindsamlingen 2018?

  Det ved vi, når alle indsamlingsbøsser er indsamlet, tømt og pengene indbetalt via girokort. Forhåbentlig kan vi se et delresultat først i september. Erfaringen er dog, at der stadig hen over efteråret kommer flere penge.

 • Må vi lade indsamlingsbøsserne stå i udvalgte butikker efter uge 25?

  I kædebutikkerne, som sekretariatet har lavet aftale med, SKAL indsamlingsbøsserne hentes senest i uge 25. I de resterende butikker skal indsamlingsbøsserne som udgangspunkt hentes i uge 25. Det kan dog i nogle tilfælde give god mening at lade indsamlingsbøsserne stå sommeren over, hvis der er en butik/ et område, hvor der kommer særligt mange kunder henover sommeren (eks. kiosker på campingpladser i turistområder). Disse skal senest indsamles i uge 35, og I skal selv sørge for indsamlere til at hente disse.

  Husk at meddele organisationskonsulenten og sekretariatet, hvis I lader nogle indsamlingsbøsser stå til sidst i august..

 • Hvorfor kan vi ikke sælge støttevarer og støttestregkoder lokalt?

  Årsagen er, at det er for tungt administrativt at håndtere salg af støttestregkoder og støttevarer lokalt. Erfaringen viser, at støttestregkoderne ikke har givet nogen penge i mange af de lokale butikker, som vi har sendt stregkodeblokke til.

  Hvis der er nogle butikker som meget gerne vil sælge støttevarer, (læbepomader eller pins) kan butikken bestille varerne på Scleroseforeningens webshop på Scleroseforeningens webshop

 • Har folk overhovedet kontanter på sig længere?

  Gennemsnitsbeløbene i indsamlingsbøsserne er steget fra 2011-2016, hvilket tyder på, at folk på trods af mobilepay og øget brug af dankort stadig bærer kontanter på sig. Der var et lille dyk i gennemsnitsbeløbet i bøsserne i 2017, men dette mener vi skyldes, at Netto meldte sig ud af butiksindsamlingen. Indsamlingsbøsserne i Netto-butikkerne var godt fyldte.

 • Hvorfor bliver der ikke lavet flere kædeaftaler?

  Vi har prøvet at lave flere kædeaftaler, men det er ikke let.. Sclerose er ikke en sag, der kan kobles på madspil, motion, sund kost eller andet som kædebutikker ofte gerne vil brande sig på, og det gør det svært at få flere kædeaftaler.

  Derudover har vi begrænsede ressourcer til samarbejdsaftaler, og de ressourcer vi har, bruger vi bedst på andre måder end ved butiksindsamlingen. 

 • Kan der laves et MobilePay-nummer til hver lokalafdeling?

  Nej desværre. Omkostningerne og det administrative arbejde vil simpelthen overstige de beløb, vi får ind på MobilePay, hvis der skulle være et nummer til hver enkelt lokalafdeling.

  Spørgsmål om det frivillige arbejde på butiksindsamlingen

 • Får vi godtgjort kørsel i egen bil?

  Udgifter til kørsel forbundet med butiksindsamlingen kan desværre ikke godtgøres. Fra sekretariatet opfordres der til, at man fordeler områderne blandt indsamlerne, så mindst mulig kørsel bliver nødvendig. Det er ok, hvis der er områder, som ikke kan dækkes, fordi det kræver for meget kørsel at nå derhen. 

 • Får koordinatoren dækket evt. andre udgifter?

  Vi forsøger at undgå, at koordinatorerne får udgifter forbundet med deres rolle. Skulle der blive enkelte udgifter til eks. kopier, kan de dækkes af det beløb på 1000 kr., som hver lokalafdeling får til dækning af diverse udgifter til butiksindsamlingen (se næste spørgsmål).

 • Hvad skal de 1000 kroner bruges til?

  Pengene skal bruges til de udgifter, der er i forbindelse med indsamlingen, eksempelvis girokort-gebyr (40 kr. pr. giro-betaling) og evt. kopiering og forsendelser til indsamlere. Derudover er det op til koordinatoren/lokalafdelingen at beslutte, hvad resten af pengene bruges til. I kan evt. give mindre benzintilskud til indsamlerne, eller I kan bruge dem på snack/ lettere servering til informationsmøderne for indsamlerne før opstilling/afhentning af indsamlingsbøsserne.

 • Hvad gør vi, hvis vi mangler materialer (indsamlingsbøsser, strips, butikslister osv.)?

  Der kan bestilles yderligere materiale online på hjemmesiden frem til fredag den 31. marts 2017 (gå til online bestilling her)

  Ellers kontakt:
  Jenny Gren Pilgaard i sekretariatet
  Telefon 36 130 111
  E-mail: jpi@scleroseforeningen.dk

   

 • Hvad skal jeg sige, når jeg kontakter indsamlerne?

  Du skal præsentere dig selv og oplyse indsamlerne om, hvor og hvornår I mødes for at aftale, hvem der opstiller/afhenter indsamlingsbøsser i de enkelte områder. Derudover skal du udlevere indsamlingsbøsser, strips, indsamler-kuverter, blokke m. støttestregkoder og klistermærker til REMA 1000 butikkerne m.v. Vi opfordrer til, at du som koordinator samler alle dine indsamlere til et kort informationsmøde før opstilling og eventuelt før afhentning af indsamlingsbøsserne, hvor I sammen gennemgår, hvad man gør, når man kommer ud i butikkerne.

 • Kan sekretariatet ikke sende indsamlingsbøsserne direkte til de enkelte indsamlere?

  Nej, det har vi desværre ikke mulighed for. Vi regner med, at der vil være mellem 600-700 frivillige involveret i butiksindsamlingen.

  Nogle bliver rekrutteret fra sekretariatet, nogle har meldt sig direkte hos lokalafdelingen. Det vil være utroligt ressourcekrævende at få adresseoplysninger m.v. på den enkelte indsamler, ligesom det vil medføre en betragtelig omkostning at sende så mange individuelle pakker.

  Desuden opfordrer vi til, at koordinator mødes med sine indsamlere for at snakke om, hvordan I udfører opgaverne.

  Har du enkelte frivillige, som bor langt væk, og som det vil kræve megen kørsel at nå ud til med indsamlingsbøsser, kan sekretariatet sende materialer direkte til dem, hvis du bestiller materialerne til deres adresse via onlinebestillingen.

  Bemærk, at vores system kræver separate bestillinger. Dvs. du må foretage en bestilling for hver adresse, der skal sendes materialer til.