Gå til hovedindhold

Svarpanelet giver vigtigt indblik i livet med sclerose

Kort fortalt

Svarpanelet består af cirka 500 af Scleroseforeningens medlemmer med sclerose.

Svarpanelets deltagere besvarer 4-8 gange om året mindre spørgeskemaer, som handler om deltagernes egne holdninger og oplevelser. Spørgsmålene kan eksempelvis dreje sig om oplevelser på scleroseklinikkerne, med kommunale sagsbehandlere eller erfaringer med motion. Spørgeskemaerne besvares via internettet.

Hvad bruges resultaterne fra spørgeskemaerne til?

Via spørgeskemaerne får vi unik indsigt i sclerosepatienters oplevelser og holdninger. På den måde bliver vi klogere på, hvilke vilkår vi skal arbejde for at forbedre. Hvis resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse eksempelvis viser, at mennesker med sclerose oplever høj egenbetaling på medicin eller manglende tid hos neurologer, kan vi arbejde for at forbedre disse forhold. Resultaterne fra svarpanelet bruges derfor i Scleroseforeningens arbejde for at skabe de bedste vilkår for sclerosepatienter og deres pårørende.  

Hvem kan være med i svarpanelet?

Svarpanelet er sammensat, så det repræsenterer mennesker med sclerose i Danmark med hensyn til køn, alder, bopælsregion, diagnosetidspunkt og sclerosetype.

Svarpanelet er på nuværende tidspunkt fyldt op. Hvis vi på et tidspunkt søger nye deltagere, vil vi gøre det via Scleroseforeningens hjemmeside og facebookside, og da hører vi naturligvis meget gerne fra dig.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til svarpanelet, kan du kontakte Marie Lynning på mail: mly@scleroseforeningen eller Lasse Skovgaard på mail: lsk@scleroseforeningen.dk