Gå til hovedindhold

T cellers bidrag til udvikling og patogenese af multipel sclerose

Kort fortalt

Projektansvarlig: Marina Rode von Essen, Senior post.doc, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet
Sted: Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi, Københavns Universitet og Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital.
Støttebeløb: 150.000 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec .2013

Formål
Formålet med dette projekt er: 1) at klarlægge samspillet mellem de enkelte T celler involveret i udvikling og patogenese af multipel sclerose, og 2) at identificere ændringer i regulering af T cellernes aktivering og effektor funktion

Kort beskrivelse af projektet
Multipel sclerose (MS) er en kronisk uhelbredelig nervedegenererende sygdom, der anses for at være induceret af nervespecifikke T celler. T celler spiller en helt central rolle i vores immunsystem i bekæmpelsen af fremmede mikroorganismer. Desværre ’overreagerer’ T cellerne undertiden af ukendte årsager, og som det er tilfældet i MS fører dette til uopretteligskade på vores væv. Desværre er de implicerede T celle mekanismer der fører til udvikling af MS uvisse. Med dette projekt ønsker vi derfor at identificere de forskellige T celletyper der er involveret i udvikling af MS, og klarlægge hvilke mekaniske ændringer der sker i disse T celler. F.eks. vil vi søge MS-specifikke miRNA molekyler der ændrer T cellerne fra ’en ven til en fjende’. Sådanne molekyler vil have potentiale både som biomarkører for MS diagnose og være oplagte terapeutiske targets. Udviklingspotentialet i projektet ligger i udviklingen af en bedre behandlingsstrategi for MS. Projektet vil potentielt set gøre det muligt på et tidligere tidspunkt at identificere og evt. adskille de patienter der får hhv. milde og svære forløb af sygdommen. Patienter der forventes at få milde forløb kan herved spares for et ’socialt krævende’ og samfundsøkonomisk dyrt behandlingsforløb. Derudover vil muliggørelse af en tidligere indgriben hos patienter med svære forløb kunne føre til attakforebyggelse og herved opnåelse af en bedre prognose.

Kort rapport