Gå til hovedindhold

Trichuris suis æg som alternativ behandling af attakvis MS: en randomiseret placebokontrolleret undersøgelse

Kort fortalt

Projektansvarlig: Per Soelberg Sørensen, Professor, dr. med.
Sted: Dansk Multipel Sclerose Center, Neurologisk afdeling, Rigshospitalet
Støttebeløb: 929.000 kr.
Slutdato: 30. nov. 2013

Formål 

1. At vurdere, om behandling med Trichuris Suis æg har effekt på sygdomsaktiviteten på MRskanning og på kliniske attakker hos patienter med attakvis MS.

2. At vurdere sikkerhed og gennemførlighed af behandling med Trichuris Suis æg hos patienter med MS.

3. At undersøge effekten af behandling med Trichuris Suis æg på immunsystemet hos patienter med MS

 

Kort beskrivelse af projektet

Multipel sklerose (MS) er en sygdom i centralnervesystemet, dvs. hjerne og rygmarv, og det er den neurologiske sygdom, der oftest giver anledning til invaliditet hos yngre voksne mennesker. Der findes i dag godkendte sygdomsmodificerende behandlinger som interferon-beta og glatirameracetat, der har effekt på sygdoms-aktiviteten. Effekten er desværre kun moderat, og mere effektive behandlinger er forbundet med bivirkninger, der kan være alvorlige. Flere undersøgelser har vist, at forekomst af parasit-infektion medfører en ændring i immunsystemet i en infektions-hæmmende retning. Behandling med æg fra svinets piskeorm (Trichuris suis) har givet markant gode resultater hos patienter med Crohns sygdom og colitis ulcerosa, der, hvad sygdoms-mekanismer angår, minder meget om MS. Trichuris suis er ikke en human parasit og forårsager ikke sygdom hos mennesket, men elimineres spontant i løbet af få uger. I Danmark et forsøg med Trichuris suis æg til patienter med allergi gennemført. Behandlingen viste en klar effekt på immunsystemet, men ingen sikker klinisk effekt.

I det foreliggende projekt gennemføres en pilotundersøgelse, hvor sikkerheden og effekt af denne alternative terapi undersøges hos 10 patienter med anvendelse af MR-skanninger. Herefter gennemføres et regelret randomiseret, dobbeltblindt, placebo-kontrolleret add-on studie med æg af Trichuris suis hos patienter med utilstrækkelig effekt af interferon-beta. Under-søgelsen gennemføres i overensstemmelse med bedste standard for fase II undersøgelser med kliniske og MR-mål som effektparametre.Behandling med Trichuris suis æg er nem at administrere, tolereres godt og er billig og vil derfor kunne være en gavnlig alternativ behandling med meget få bivirkninger til patienter med attakvis MS, enten som monoterapi eller som behandlings-supplement hos patienter med insufficient behandlingseffekt af igangværende immunmodulerende behandling.

Kort rapport

Links til publicerede artikler

Trichuris suis ova therapy in relapsing multiple sclerosis is safe but without signals of beneficial effect