Gå til hovedindhold

Udvikling af nye stoffer til behandling af Multipel Sclerose

Kort fortalt

Projektansvarlig: Peter Schledermann Walmod, Lektor i neurobiologi
Sted: Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Københavns Universitet
Støttebeløb: 345.245 kr.
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec. 2011

Formål

De specifikke mål med projektet er at bestemme hvorvidt Epotris og relaterede syntetiske peptider kan: 1) reducere de kliniske symptomer på EAE, 2) reducere celledød i CNS i forbindelse med EAE, 3) reducere immunreaktioner i hjernen i forbindelse med EAE.

 Projektet inkluderer såvel studier af peptidernes evne til forebyggende at reducere graden af EAE, som deres evne til at inducere sygdomsremission/lindring efter at symptomerne på sygdommen er indtrådt.

 

Kort beskrivelse af projektet

Multipel sclerose (MS) er den mest udbredte kroniske immun-relaterede sygdom i nervesystemet. MS angriber det lag af myelin, der isolerer de udløbere, der forbinder nerveceller. Dette skader nervesystemets funktion, og medfører celledød i hjernen. Sygdommen er ikke i sig selv dødelig, men patienter med MS oplever et tab af motoriske færdigheder og påvirket hukommelse og indlæring. Erythropoietin (Epo) er et protein, der stimulerer dannelsen af røde blodlegemer, og derfor anvendes til behandling af patienter med blodmangel. Epo kan desuden fremme overlevelsen og udviklingen af nerveceller. Positive effekter af Epo-behandling er bl.a. dokumenteret i studier af patienter med epileptiske anfald, skizofreni og MS. Desværre er denne anvendelse af Epo forbundet med bivirkninger i form af blodpropper og forhøjet blodtryk på grund af proteinets effekt på blodcelleproduktion. Vi har designet et Epo-lignende stof, Epotris, der svarer til de dele af Epo, der binder til (og derved aktiverer) Epo receptoren. Epotris kan stimulere udvikling af nerveceller, og er i stand til at krydse blod-hjerne barrieren, hvorved det kan mindskede epileptiske anfald og celledød i hjernen. Epotris er derimod, i modsætning til Epo, ikke i stand til at stimulere dannelsen af røde blodlegemer.

Målet med projektet er at udvikle Epotris til medicinsk behandling af MS. Udgangspunktet for projektet er en etableret dyremodel for MS benævnt EAE. Ved hjælp af EAE kan man i dyr efterligne de immunreaktioner, der opstår i hjernen i forbindelse med MS, hvilket bl.a. kan ses ved forbigående lammelser i EAE-dyr. Vi vil ved anvendelse af denne dyremodel undersøge i hvilket omfang Epotris og lignende stoffer kan reducere symptomerne på EAE. Det vil blive undersøgt i hvor høj grad Epotris er i stand til at reducere de kliniske symptomer på EAE, samt reducere celledød og immunreaktioner i forbindelse med EAE. Både de forebyggende og lindrende egenskaber af Epotris på EAE vil blive undersøgt. Det er målet, at denne karakterisering af Epotris efterfølgende vil føre til udvikling af at lægemiddel, der kan anvendes til vedvarende, lindrende behandling af patienter med MS.

Kort rapport

Links til publicerede artikler

Anti-inflammatory properties of a novel peptide interleukin 1 receptor antagonist

Neuroprotective and memory enhancing properties of a dual agonist of the FGF receptor and NCAM

Derudover er artiklen med titlen: Epobis is a non-erythropoietic and neuroprotective agonist of the erythropoietin receptor with anti-inflammatory and memory enhancing effects, blevet accepteret til publikation.