Gå til hovedindhold

Undersøgelse af en ny immunosuppressiv mekanisme hos MS patienter

Kort fortalt

Projektansvarlig: Per Höllsberg, Professor, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Sted: Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
Støttebeløb: 465.000 kr
Forskningsprojektets slutdato: 31. dec. 2016

Formål
Miljømæssige faktorer, herunder virus, spiller en rolle for udvikling af MS, men det er også vist, at en række gener, der koder for molekyler involveret i immunsystemets regulering er associeret med MS. Det har derfor længe været en hypotese, at responset til miljømæssige faktorer kunne være et væsentligt element ved udvikling af MS, fx gennem påvirkning af den pærifære tolerance. Nærværende projekt bidrager til viden om denne del, idet vi undersøger en interaktion mellem DC og T celler samt et centralt cytokin, IL-35, som endnu ikke har været undersøgt hos MS patienter.

Kort beskrivelse af projektet
Multipel sklerose (MS) antages at kunne udvikles i genetisk prædisponerede individer under påvirkning af visse miljøfaktorer, der tilskrives 70-80% af sygdomsrisikoen. Det er en gængs opfattelse, at immunsystemet spiller en væsentlig rolle for udviklingen af sygdommen, fx via utilstrækkelig kontrol med selv-reaktive immunceller. Denne kontrol udføres i immunsystemet via en proces, der benævnes perifær tolerance. Der er i de seneste år beskrevet en mekanisme for perifær tolerance, der involverer interaktionen mellem dendritiske celler og T celler. Denne interaktion kan inducere et cytokin, som dæmper immunreaktioner og som medvirker til dannelse af flere regulatoriske T celler, som kan udskille dette cytokin. Dette antages således at være en væsentlig proces i kontrollen med selv-reaktive celler i kroppen.Nærværende projekt vil undersøge denne mekanisme hos MS patienter med attakvis sygdom ved at benytte patienternes dendritiske celler og analysere for et nyt immunsuppressivt cytokin og balancen mellem de suppressive og proinflammatoriske cytokiner ved interaktion mellem disse celler og T celler.Disse analyser vil bidrage til at undersøge og forstå immunreguleringen hos patienter med MS og vil kunne belyse en mulig defekt i denne immunregulering, som kunne spille en rolle for sygdomsudvikling. Forståelse af processerne bag sygdomsudviklingen vil derudover være væsentlige for udvikling af mere målrettede, specifikke behandlinger af patienter med MS.

Links til publicerede artikler

Synergy between vitamin D(3) and Toll-like receptor agonists regulates human dendritic cell response during maturation.

The B1-cell subpopulation is diminished in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis