Gå til hovedindhold

Undersøgelse af hjernens energiomsætning ved sekundært progressiv multiples sklerose, med særlig fokus på astrocytfunktionen

Kort fortalt

På denne side kan du læse mere om projektets formål.

Emneområde: Sygdomsmekanismer

Formål

Formålet med forskningsprojektet er at undersøge hjernens energiforbrug ved sekundær progressiv multipel sclerose, og videre undersøge om ændringer i energiforbruget kan medvirke til eller forklare den skrumpning af hjernen, som er udtalt i den progressive sygdomsfase.
Det er i dag stærkt begrænset, hvad man har af mulighed for behandling i den progressive sygdomsfase, og ingen af de præparater, man anvender, kan i særligt høj grad kan bremse skrumpningen af hjernen eller sygdomprogressionen. Vi har derfor brug for ny sygdomsindsigt, som sidenhen kan hjælpe os til at udvikle nye behandlingsstrategier.

Mød forskeren

Maria Højberg Knudsen, Læge

Beskriv hvad der driver dig personligt i dit arbejde med MS-forskning:

Et ord: Nysgerrighed. Det, der virkeligt driver mig i mit arbejde med MS-forskning er ønsket om at forstå, hvad der sker, når man har multipel sclerose. For det er dét, vi skal besvare, for at kunne behandle sygdommen. Derudover er det fantastisk at møde og følge de patienter og forsøgsdeltagere, der er med i forskningen, og dermed få et lille indblik i deres liv med multipel sclerose, og hvilke mennesker det er, der gemmer sig bag de skanninger, jeg arbejder med.

Maria Højberg Knudsen

Læge

Hvilken betydning har det for din forskning at projektet har modtaget midler fra Scleroseforeningen?

Midlerne fra Scleroseforeningen har kort sagt muliggjort forskningsprojektet. Uden støtten fra Scleroseforeningen ville der ikke kunne frikøbes tid og ressourcer til projektet, og midlerne er derfor helt essentielle for forskningen.

Maria Højberg Knudsen

Læge

Kort rapport