Gå til hovedindhold

Undersøgelse af liraglutides potentiale til behandling af Multiple Sklerose

Kort fortalt

Dette projekt er en opfølgning af et tidligere forsøg på rotter med sclerose lignende sygdom og hormonet liraglutide. Forskerne undersøger nu, om samme hormon også kan bremse sclerose hos mus. Projektet kan på sigt give mulighed for at teste liraglutide i mennesker med sclerose.

Projektets emneområde: Behandling og diagnostik.

Formål

Vi vil bekræfte vores første forsøg i EAE i rotter og nu også mus. Mus giver mulighed for at undersøge det tab og genkomst af myelin som fører til mange symptomer ved sklerose. Vi vil søge at eftervise, at liraglutides kan bremse sklerose, beskytte nerveceller, dæmpe inflammation og mindske tab af myelin. Samtidig undersøger vi om liraglutide kan dæmme op for det hukommelsesbesvær, der kan opstå ved sklerose, ved at styrke relevante dele af hjernen. Projektet kan på sigt give belæg for at teste liraglutide i sklerose patienter. Liraglutide har været på markedet længe og har kun få bivirkninger. Derfor vil det være nemt at opsætte et forsøg med behandling af multiple sklerose patienter i forhold til at skulle starte med et helt nyt stof. Hvis der er god effekt af behandlingen vil resultaterne forhåbentlig kunne bruges til at udvikle endnu mere specifikke og potente lægemidler til behandling af multiple sklerose.

Kort rapport