Gå til hovedindhold

Understanding central motor fatigue in patients with multiple sclerosis

Kort fortalt

Projektansvarlig: Hartwig Roman Siebner, Head of Research at the Center for Functional and Diagnostic Imaging and Research, Hospital Hvidovre, Professor for Functional Brain Imaging, University of Copenhagen
Sted: Danish Research Centre for Magnetic Resonance, Centre for Functional and Diagnostic Imaging and Research, Copenhagen University Hospital Hvidovre
Forskningsprojektets slutdato: 31. mar. 2016

Formål 

Our central hypothesis is that central motor fatigue in MS is caused by impaired functional connectivity patterns among cortical motor areas. We predict that MS patients suffering from central motor fatigue will display inefficient cortico-cortical motor coupling patterns. These abnormal coupling patterns are not a reaction of the motor system to motor fatigue, but reflect a mechanism causing fatigue (predictive marker). This implies that the abnormal cortico-cortical connectivity pattern is expressed before sustained motor activity results in fatigue. 

 

Støttet beløb

2015: 404.688 kr.

2014: 650.000 kr.

2013: 443.000 kr.

 

Kort beskrivelse af projektet

Multipel sklerose er en kronisk invaliderende sygdom som diffust angriber det centrale nervesystem. Træthed er et hyppigt og meget invaliderende symptom hos patienter med multipel sklerose. De neurologiske mekanismer som ligger til grund for træthed er langt fra forstået og effektiv behandling fortsat en udfordring. Derfor har vi i dette projekt to hovedformål. Primært ønsker vi at få en bedre forståelse for de mekanismer som forårsager central motorisk træthed hos patienter med multipel sklerose. Sekundært, ønsker vi at udvikle nye og klinisk gennemførlige metoder, der ville kunne bruges som objektive mål for motorisk træthed i kliniske behandlingsstudier. Studiet består af en række kliniske, neurofysiologiske og billeddiagnostiske undersøgelser, af multiple sclerose patienter, med og uden motorisk træthed, samt raske kontroller. Vi vil bruge transkranial magnetisk stimulation (TMS), strukturel magnetisk resonans billeddannelse (MRI) and kombineret elektroencefalografi (EEG), elektromyografi (EMG) og funktionel MRI af hjernen. Viden om årsagen til og behandling af motorisk træthed, vil ikke kun være til stor gavn for de patienter med multipel sklerose der lider af motorisk træthed, men vil også generelt bidrage til forbedret livskvalitet ved andre neurologiske og psykiatriske sygdomme, da motorisk træthed er et meget udbredt fænomen. Dette studie vil være til stor gavn for de patienter med multiple sclerose der lider af træthed. Det belyser ikke kun patofysiologien bag fatigue, men er også et afgørende skridt mod en objektive målemetode af fatigue. Sidste nævnte er der et stort behov for i studier, der har til formål at vurdere effekten af en given behandling for fatigue.

Kort rapport

Links til publicerede artikler
Artikler er sendt til godkendelse og udgives snarest.