Gå til hovedindhold

De lokale aktiviteter skaber sammenhold

Kort fortalt

Netværksaktiviteterne i lokalafdelingerne dækker over ”alt det sjove”. Aktiviteterne kan være vidt forskellige, men fælles for dem alle er, at de bidrager til at skabe sammenhold og netværk blandt Scleroseforeningens medlemmer på lokal basis. Det er her, hvor medlemmer kommer for at nyde samværet med hinanden og få ny viden om sclerose.

 

 

Arbejdet i Scleroseforeningen sker i høj grad på lokal basis. Vil du bidrage til at skabe interessante og attraktive lokale arrangementer, så tøv ikke med at kontakte din lokalafdeling for at høre mere om mulighederne.

Hvad er lokalafdelingens formål og opgaver?

Lokalafdelingen repræsenterer foreningen i lokalområdet og skal:

  • Afholde arrangementer af oplysende og underholdende karakter  for medlemmer med sclerose og pårørende i alle aldersgrupper
  • Fungere som lokalt netværk for områdets medlemmer
  • Informere om sclerose, lokalafdelingen og foreningen for at sikre bedst muligt kendskab

Arrangementerne skal være relevante for medlemmerne

I lokalbestyrelsen har du et ansvar for, at alle medlemmer i løbet af året kan finde noget interessant at komme efter i lokalafdelingen. Det betyder, at arrangementerne skal dække bredt, hvad angår alder og interesser hos målgruppen.

Det er derfor lokalafdelingens opgave at sikre relevante arrangementer, der også tiltrækker eksempelvis unge, de nye og dem der har travlt med mange andre gøremål. Ligeledes er der medlemmer, som ikke har mulighed for at deltage i ret mange ude-af-huset arrangementer, men som gerne skulle prioritere at deltage i de sociale aktiviteter. Det kan være en udfordrende opgave, men via et spændende og varieret program opleves mange gode, lokale succeshistorier.

Hvordan kan et lokalt arrangement se ud

De oplysende arrangementer i lokalafdelingen kan blandt meget andet være:

  • foredrag med en neurolog, besøg af foreningens psykologer, informatører, socialrådgivere eller lignende
  • andre arrangementer, der skaber ny viden om sclerose.

Arrangementer med et "lettere" indhold dækker over:

  • arrangementer, hvis hovedformål er af underholdende karakter
  • arrangementer, hvis hovedformål er den sociale kontakt  

Erfaringen og diverse undersøgelser viser, at der kommer flest medlemmer, også nye medlemmer, til de arrangementer, hvor der også kan opnås ny viden om sclerose.

De regionale medlemsmøder kan inspirere til lokale aktiviteter

Scleroseforeningen arrangerer regionale medlemsmøder hvert forår og efterår i hele landet. Når kalenderen med en oversigt over alle disse arrangementer kommer den 15. oktober hvert år, kan I planlægge jeres program således, at I inddrager disse regionale møder. For eksempel kan et regionalt medlemsmøde om træning lægge op til, at I planlægger et par træning saftener sammen med en lokal fysioterapeut.

Ræk hånden ud til de lokale samarbejdspartnere

Nogle lokalafdelinger oplever et svigtende fremmøde til deres arrangementer. Det kan der være mange grunde til og derfor også mange løsninger på. I den forbindelse er det vigtigt at række hånden ud til de lokale samarbejdspartnere, således at muligheden for succesfulde arrangementer bliver større.

Hvis arrangementerne har en bred almen interesse kunne det f.eks. være via samarbejde med lokale oplysningsforbund (AOF, FOF, LOF). Det kunne også tænkes, at der i det lokale område findes afdelinger af andre foreninger eller organisationer, som kunne have en interesse i at samarbejde om afholdelse af arrangementer.

Derudover findes der landet over loger og lignende grupper, som ofte er optaget af sager, hvor de kan støtte særlige grupper. Flere lokalafdelinger har gode erfaringer med samarbejde med disse.

Ikke mindst er der de andre omkringliggende lokalafdelinger. Et bredere samarbejde kan give fordele såsom flere deltagere, flere kræfter til at tage slæbet, samt mindre udgifter.