Gå til hovedindhold

En lokal bestyrelse har brug for mange talenter

Kort fortalt

Bestyrelsesarbejdet er vigtigt for det lokale arbejde på flere fronter. Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver. 

 

Så hvad brænder du for, og hvordan kan dine kompetencer bedst komme i spil i det lokale arbejde?

På denne side kan du læse mere om de forskellige roller, funktioner og opgaver, der findes i en lokalafdeling. Er du endnu ikke frivillig, så er der med stor sandsynlighed en opgave, som passer lige netop til dig.

Kort fortalt om en lokalafdeling

Bestyrelserne i lokalafdelingerne består af 3-7 personer. 

Formålet med lokalafdelingernes arbejde er primært at løfte to opgaver:

 • At lave netværksaktiviteter for foreningens medlemmer med sclerose og deres pårørende.
 • At deltage i landsdækkende indsamlinger og events så der samles penge ind til forskning.

På årsmødet vælges der bestyrelsesmedlemmer, som ved en efterfølgende konstituering byder ind på de ansvarsområder, som lokalafdelingen vil arbejde med i den næste periode.

Hvilke funktioner kan du varetage i en lokalafdeling

En lokalafdeling består af meget mere end en formand og kasserer. I det følgende afsnit kan du få inspiration til hvilke andre funktioner og opgaver, der skal varetages, for at de to hovedopgaver kan løftes. Der kan være stor forskel i de enkelte opgaver, og måske tænker du ikke over, at der også kan være brug for mere lavpraktiske funktioner, som f.eks. gode ben og stærke arme.

Er du god til at rekruttere og pleje frivillige?

Rekruttering af frivillige er en vigtig opgave i en lokalbestyrelse. Det gælder dels rekruttering til bestyrelsen, men også til opgaver så som events og indsamlinger. vi tilstræber alle et positivt frivilligt miljø hvor man trives og har lyst til at blive. Dette kan bl.a. gøres ved at:

 • Bestyrelsen afdækker lokalafdelingens behov for frivillige hænder
 • Der gennemføres rekrutteringsforløb / aktiviteter
 • Der bydes velkommen til nye frivillige i foreningen
 • Der altid følges op på henvendelser fra potentielle frivillige indenfor få dage
 • De frivillige oplyses om foreningens kursustilbud
 • Der afholde årlige arrangementer for alle

 

Bliv bestyrelsens sekretær

Er du god til at formulere dig, og kan du lide at skrive? Så er sekretæropgaven måske noget for dig.
Som sekretær er det din opgave at skrive referater fra bestyrelsesmøder og årsmøder. Disse referater skal sende til den regionale organisationskonsulent. Referaterne skal også arkiveres i lokalafdelingen. For at være en god sekretær er det vigtigt med et godt overblik og en forståelse for, hvordan tingene skrives og opstilles på en overskuelig måde, så man altid har et beslutningsreferat at støtte sig til.

Brænder du for at lave arrangementer eller events

Aktivitetsgruppen står for at lave sociale, oplysende og netværksdannende arrangementer for lokalafdelingens medlemmer. Det kan være for alle aldersgrupper og for både mennesker med sclerose og pårørende. Opgaven indebærer at du er god til at:

 • Planlægge og afvikle lokale arrangementer eller events
 • Bakke op om Scleroseforeningens landsdækkende indsamlings- eller synlighedsaktiviteter
 • Forstå lokalområdets behov
 • Annoncere arrangementer på hjemmeside, i kalenderen og også gerne på de sociale medier.

Lokalafdelingen kan med fordel samarbejde med de omkringliggende afdelinger. To eller flere lokalafdelinger kan også samarbejde om gennemførelse af større netværksaktiviteter.

 ”Jeg gik ind i bestyrelsen, fordi min søster har sclerose, og ad den vej kan jeg være med til at skaffe penge til forskning.”

Jeg gik ind i bestyrelsen fordi min søster har sclerose og ad denne vej kan jeg være med til at skaffe penge til forskning.

Kan du skabe synlighed

Den lokale synlighed er meget vigtig for foreningens arbejde. Så har du flair for at skabe opmærksomhed omkring eksempelvis arrangementer, så er dette måske en opgave for dig.

Den eller de personer som skal arbejde med synlighed arbejder med:

 • Synliggørelse af lokalafdelingens arbejde
 • Opbakning til landsdækkende aktiviteter i tæt forbindelse med landsforeningens informationsafdeling
 • At lave pressemeddelelser, når der er arrangementer eller historier, der har almen interesse, og som kan være med til at synliggøre det lokale arbejde. Kontakt gerne Scleroseforeningen, hvis du har brug for hjælp