Gå til hovedindhold

Frivillige sætter dagsordenen: Vores frivilligpolitik

Kort fortalt

Scleroseforeningen formes af frivillige

Scleroseforeningens ledende organer – Delegeretforsamling, Hovedbestyrelse og alle fagudvalgene består 100 % af frivillige. Derudover sikrer frivillige lokalt et meget højt aktivitetsniveau over hele landet. 

 

Du får noget igen som frivillig

Scleroseforeningen har brug for dig! Med andre ord kan foreningen ikke fungere uden engagerede frivillige, og derfor er det vigtigt at kunne tiltrække og fastholde frivillige. Vi forsøger at gøre det gennem målrettet rekruttering og løbende udvikling og uddannelse af vores frivillige. Som frivillig har du mulighed for at deltage i de kurser, foreningen arrangerer. Foreningen tilstræber hvert år at tilbyde kurser, der tilgodeser så mange frivillige som muligt. Kurserne skal være med til at udvikle frivilliges kompetencer – både på det faglige og på det personlige plan.

Stil krav til din forening

Vi forventer, at fremtidens frivillige i højere grad vil stille krav til den organisation, man er frivillige i. Krav om indflydelse, udfordringer, personlig udvikling, projekter osv. Frivilligpolitikken, som du kan læse om her, skal sikre, at disse krav bliver opfyldt, og at foreningen også i fremtiden vil være en attraktiv forening at være frivillig i.

Hvad er formålet med frivilligpolitikken?

 • Frivilligpolitikken skal synliggøre værdierne i det frivillige arbejde i Scleroseforeningen 
 • Frivilligpolitikken skal sikre en høj grad af kvalitet i foreningens frivillige arbejde 
 • Frivilligpolitikken skal sikre, at den frivillige indsats er omgærdet med respekt, både for dig som frivillige og for det frivillige arbejde, du yder
 • Frivilligpolitikken skal sikre, at samarbejdet frivillige imellem samt mellem frivillige og ansatte fungerer i harmoni og med respekt for det enkelte menneske
Frivillige i Scleroseforeningen

Sådan er frivilligpolitikken udarbejdet

Scleroseforeningens frivilligpolitik er udarbejdet i en proces med stor inddragelse af frivillige fra forskellige udvalg og har herefter været til høring blandt frivillige i hele landet. For altid at være aktuel skal frivilligpolitikken hvert andet år gennemgås og evt. opdateres af det udvalg, der har ansvaret for de frivillige.

Hvad er definition af en frivillig?

 • Alle kan være frivillige i Scleroseforeningen. Frivillige kan både være personer med sclerose, pårørende eller personer, som har lyst til at give en hånd med.
 • For frivillige med specialfunktioner (eksempelvis informatører, frivillige rådgivere o.lign.) og frivillige, som er valgt til lokale eller centrale poster (eksempelvis bestyrelsesmedlemmer i lokalafdelingerne, Hovedbestyrelsesmedlemmer, medlemmer af de stående udvalg), kræves medlemskab af Scleroseforeningen. Alle andre frivillige (eksempelvis frivillige, der påtager sig ad hoc opgaver som kampagnefrivillige, praktiske hjælpere i lokalafdelingerne m.m.) opfordres også til medlemskab.
 • Visse specialfunktioner i Scleroseforeningen kræver godkendelse og uddannelse af de frivillige, der varetager dem.
 • Som frivillig arbejder du ulønnet, men får dine udgifter refunderet efter fastlagte regler.

Individet er i centrum

Scleroseforeningen ønsker at have det enkelte individ i centrum, uanset om der er tale om en person med sclerose, dennes pårørende, medlemmer, frivillige eller ansatte.

Vi ønsker, at det frivillige arbejde er værdifuldt og skaber mening for den enkelte frivillige. Det betyder, at vi sigter mod, at alle får et personligt, fagligt og socialt udbytte af det frivillige arbejde i Scleroseforeningen.

Scleroseforeningen har vedtaget følgende fem værdier:

 • Åbenhed
 • Samspil
 • Kvalitet
 • Handling
 • Håb.

Ovenstående fem værdier skal afspejle sig i alt det arbejde, både frivillige og ansatte laver i Scleroseforeningen. 

Scleroseforeningen er en "vi-forening"

At være en "vi-forening" vil sige, at vi tilstræber at løse alle opgaver i fællesskab og vi søger dermed at opnå en synergieffekt.

Den fælles indsats frivillige imellem og mellem frivillige og ansatte er en af grundstenene i foreningens arbejde. Det kræver, at arbejdet altid er omgærdet med respekt for hinanden. Det kræver samtidig, at alle kender og respekterer både arbejdsgange og arbejdsdeling i foreningen.

Nye frivillige bydes velkommen

Nye frivillige i Scleroseforeningen skal altid føle sig velkomne. Uanset om det er i lokalafdelingen eller i foreningen, skal der tilbydes en ordentlig introduktion til nye frivillige. Introduktionen skal både være til opgaven og til foreningens arbejde og kultur.

Den nødvendige opkvalificering, samt løbende udvikling og uddannelse, skal tilbydes alle frivillige.

Vi afstemmer hinandens forventninger

Frivilligt arbejde er jo, som ordet signalerer, frivilligt. Det vil sige at det udføres af ren og skær lyst, og fordi arbejdet og indsatsen i sig selv giver mening.

For at sikre, at den frivillige og foreningen ikke går skævt af hinanden, er det vigtigt, at det står helt klart, hvad man som frivillig kan forvente sig af foreningen og omvendt.

Som frivillig i Scleroseforeningen kan du forvente:

 • Opbakning til de opgaver, du påtager dig. Opbakning både i form af støtte og hjælp i forbindelse med den praktiske udførelse af opgaven, men også igennem tilbud om kurser / udvikling, der løbende sikrer, at du er klædt på til de opgaver, du påtager dig. 
 • Stor grad af medindflydelse, både på foreningens overordnede mål og planer, men også i høj grad på egne opgaver. 
 • Opgaver, der er tilpasset dine kompetencer og interesser samt den tid, du har til det frivillige arbejde.