Gå til hovedindhold

Hvad forventer Scleroseforeningen af frivillige

Kort fortalt

Ligesom du som frivillig har nogle forventninger til Scleroseforeningen, så har vi også nogle forventninger til dig som frivillig. På denne side kan du læse hvilke.

Du er foreningens ansigt udadtil

Det er vigtigt at have for øje, at dit arbejde som frivillig betyder noget for omverdenens syn på Scleroseforeningen. Derfor forventer vi, at du tager ansvar for de opgaver, du påtager dig. Med ansvar mener vi, at du altid løser opgaverne bedst muligt. Ansvar betyder dog også, at du siger fra, hvis du af en eller anden årsag ikke er i stand til at udføre en opgave.
For at være i stand til at udføre opgaverne bedst muligt, forventer vi, at du deltager i de aktiviteter, kurser m.m., der kvalificerer dig til at udføre opgaverne.

Har du overvejet, hvad det kræver at være frivillig?

Der følger nogle forpligtelser med, når du siger ja til at være frivillig i Scleroseforeningen. Derfor forventer vi, at du, inden du påtager dig opgaven, har overvejet, om du har og kan prioritere den fornødne tid, og om du har de personlige ressourcer. Vi forventer samtidig, at du er loyal, ærlig og går ind til arbejdet med respekt for de andre frivillige, medlemmer i foreningen. Dette kræver f.eks., at du som frivillig bakker op om de aktiviteter, der afholdes på landsplan.

Frivillig i Scleroseforeningen

Hvad kendetegner det frivillige arbejde i Scleroseforeningen?

Frivilligt arbejde kan være vidt forskelligt. I Scleroseforeningen er det frivillige arbejde kendetegnende ved:

  • At du har et stort råderum for selvstændige beslutninger og opgaver. Ideer til frivilligt arbejde kan opstå hos dig selv, men også i forbindelse med Scleroseforeningens aktiviteter. 
  • At der i foreningen er stor åbenhed over for nye projekter, også projekter som på en ny og anderledes måde anskuer de problemstillinger, foreningen arbejder med. 
  • At opgaverne skal planlægges under hensyn til, at de skal udføres i fritiden. Opgaverne skal derfor have en karakter, så det er realistisk at udføre dem. 
  • At du er tilstrækkeligt informeret og kvalificeret f.eks. via kurser og lignende.
  • At du har pligt til at sige fra, hvis du ikke er i stand til at udføre arbejdet i en periode eller overhovedet. 
  • At vi altid søger at matche opgaven med dig som frivillig. 
  • At problemer eller konflikter mellem frivillige eller mellem den enkelte frivillige og Scleroseforeningens formål løses via dialog. Ved sådanne samtaler sikrer vi, at der altid deltager en tredje part.