Gå til hovedindhold

Frivillig til bestyrelse og organisation

Kort fortalt

Interesserer du dig for organisering, ledelse, forening og politik? Så brug dit overskud til at varetage vores medlemmernes interesser som lokalt bestyrelsesmedlem i en af Scleroseforeningens 43 lokale afdelinger.

Anette Cordes er frivillig lokalafdelingsformand i Roskilde-Lejre. Foto: Helle Kjærsgaard.

Vær den lokale forankring

Du kan stille op til bestyrelsen ved lokalafdelingens årsmøde. Som bestyrelsesmedlem kan du være med til at varetage medlemmernes interesser og sørge for, at foreningen er repræsenteret med relevante tilbud og aktiviteter for medlemmerne i en af vores 43 lokale afdelinger. Det er også bestyrelsens opgave at udbrede kendskabet til sclerose i lokalområdet og sikre, at Scleroseforeningen er repræsenteret i den lokale handicappolitik. 

Deltag i arbejdet på tværs af landet

Som frivillig i bestyrelsen får du ikke kun indflydelse lokalt. Du har også mulighed for at deltage i Scleroseforeningens foreningsmæssige arbejde og udveksling på tværs af landet, ligesom du kan vælge at gå ind i lokal handicappolitik. Læs mere om de forskellige måder at engagere sig i bestyrelsen under videoen. 

  Roller i bestyrelsen

 • Bestyrelsesmedlem

  Når du indtræder som bestyrelsesmedlem, indgår du i bestyrelsens arbejde og kan alt efter interesser og kompetencer varetage forskellige opgaver.

 • Formand for bestyrelsen

  Som formand for den lokale bestyrelse, er det din opgave at lede bestyrelsen og står i spidsen for det lokale, frivillige arbejde.

 • Kasserer 

  Som kasserer, indgår du i bestyrelsen og varetager lokalafdelingens regnskab og økonomi. 

 • Ansvarlig for events og indsamling

  Du kan varetage rollen som ansvarlig for events og indsamling og være den, der leder lokalafdelingens arbejdsgruppe omkring events og indsamling. Rollen kan også varetages af en frivillig uden for bestyrelsen, hvis bestyrelsen finder en, der matcher opgaven.

 • Ansvarlig for medlemsaktiviteter

  Du kan varetage rollen som ansvarlig for lokalafdelingens arbejdsgruppe omkring medlemsaktiviteter, hvis du har særlig interesse for dette felt. Rollen kan også varetages af en frivillig uden for bestyrelsen, hvis bestyrelsen finder en, der matcher opgaven.

 • Webmaster

  Har du gode kompetencer inden for web og kommunikation? Så kan du være en stor hjælp i lokalafdelingens arbejde. Du behøver ikke være en del af bestyrelsen.

 • Frivillig i lokal handicappolitik

  Brænder du for at få indflydelse på den lokale handicappolitik? Så kan du i den lokale afdeling af Danske Handicaporganisationer (DH) varetage rollen som Scleroseforeningens repræsentant. Rollen kan også varetages af en frivillig uden for bestyrelsen, hvis bestyrelsen finder en, der matcher opgaven.

Vil du høre mere?

I Scleroseforeningen har vi gjort det nemt at være frivillig, og du kan engagere dig på den måde, der passer dig bedst. Kontakt os, og hør om alle mulighederne. 

Læs også