Gå til hovedindhold

Hvad laver en lokalafdelingsformand?

Kort fortalt

Som formand har du det overordnede ansvar for lokalafdelingens virke. På de indre linjer skal du koordinerer lokalafdelingens mange aktiviteter og sikre, at alle arbejder sammen om den fælles sag.

Som lokalafdelingsformand skal du på de indre linjer koordinere lokalafdelingens mange aktiviteter, mens du udadtil skal være lokalafdelingens ansigt. Det gælder både i forhold til lokalområdet, samt som repræsentant i foreningens organisation.

Scleroseforeningens forventninger til en formand

Det kræver noget ekstra at varetage opgaven som lokalafdelingsformand. Derfor forventer vi, at du har overskud til at yde en ekstra frivillig indsats for sclerosesagen. Det indebærer, at du kan uddelegere, og have det store overblik, når det kræves.
Ligeledes kræver en formandspost, at du kan gå forrest og lede arbejdes, samt være den samlende person. Det er derfor en stor fordel, hvis du som person er udadvendt, motiverende, igangsættende og ikke mindst åben over for nye ideer.

Som formand er du bindeleddet mellem bestyrelsen og foreningen centralt. Derfor er din indstilling og omgangsform helt afgørende for lokalafdelingens samarbejde internt og eksternt. Hvis du som formand har brug for hjælp eller sparring, så er der altid hjælp at hente hos den regionale konsulent.

Dine opgaver som formand er at:

 • lede lokalbestyrelsens arbejde og uddelegere opgaver til øvrige bestyrelsesmedlemmer, frivillige og samarbejdspartnere med de rette kompetencer
 • indkalde til og lede bestyrelsesmøderne (med mindre andet er aftalt lokalt)
 • holde dig orienteret om arbejdet i lokalafdelingen samt om arbejdet i landsforeningen
 • være foreningens repræsentative person i lokalområdet
 • være medansvarlig for lokalafdelingens økonomi
 • være ansvarlig for, at de opgaver, der pålægges af hovedbestyrelsen og andre, bliver udført
 • give Scleroseforeningens regionale organisationskonsulent besked, hvis en opgave ikke kan løses
 • være ansvarlig for orientering til bestyrelsen om skrivelser fra landsforeningen og lokale samarbejdspartnere
 • holde kontakt til lokale samarbejdspartnere
 • nedsætte nødvendige ad hoc /arbejdsgrupper og følge op på deres arbejde
 • udarbejde forslag til bestyrelsens beretning
 • indgå positivt i samarbejde med den regionale organisationskonsulent og sekretariatet i øvrigt