Gå til hovedindhold

Kassererens opgaver

Kort fortalt

Kassereren har ansvaret for lokalafdelingens økonomi dvs. regnskab, budget og løbende betalinger.

I et tæt samarbejde med bestyrelsen er du med til at sikre tilstrækkelige midler til lokalafdelingens arbejde, bl.a. gennem fundraising lokalt.

Du er en person, der:

 • har økonomisk overblik
 • er regnskabskyndig
 • er PC- ejer og bruger
 • har kendskab til netbank

Dine opgaver er at:

 • deltage aktivt i bestyrelsesmøder
 • holde dig orienteret om arbejdet i lokalafdelingen samt om arbejdet i landsforeningen
 • bruge foreningens bogførings – og regnskabsprogram
 • administrere afdelingens midler
 • være ansvarlig for regnskabsføring
 • foretage alle ud - og indbetalinger
 • sikre to underskrifter på alle bilag
 • aflægge økonomisk rapport ved bestyrelsesmøderne
 • udarbejde udkast til budget til årsmødet
 • udarbejde årsregnskab til årsmødet
 • aflevere regnskabet til revisors gennemgang og godkendelse
 • samarbejde med den på årsmødet valgte revisor

§ 18

Du er ansvarlig for at:

 • Kontakte jeres respektive kommuner og spørg om eventuelle ansøgningsskemaer - og frister
 • Indsende ansøgningsskema – eller hvis et sådant ikke eksisterer – en ansøgning inden fristens udløb medsendt budget for dette år og regnskab for sidste år
 • Være opmærksom på, at de forskellige kommuner behandler midlerne vidt forskelligt – og kan have forskellige prioriteringer: Læs derfor deres vejledning grundigt og kontakt gerne den i kommunen som står for §18.
 • Din organisationskonsulent er også altid klar til at hjælpe.