Gå til hovedindhold

Som frivillig i Scleroseforeningen er du forsikret

Kort fortalt

Scleroseforeningen har hos TopDanmark tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for alle foreningens frivillige. Der er en række betingelser for udbetaling af forsikringssum, som du på denne side kan læse nærmere om.

forsikringer til frivillige i Scleroseforeningen

Du kan være tryg, når du arbejder frivilligt for Scleroseforeningen. 
Vi ønsker at give frivillige de bedste vilkår for at kunne yde den store indsats, de gør. Derfor har vi valgt at tegne en kollektiv ulykkesforsikring for at gøre det trygt at engagere sig. Hvis uheldet er ude kan du derfor regne med at Scleroseforeningen har taget de nødvendige forudsætninger for at hjælpe dig.

Hvad dækker den kollektive ulykkesforsikring

Forsikringen omfatter samtlige bestyrelsesmedlemmer, medlemmer og øvrige frivillige hjælpere ved direkte følger af ulykkestilfælde, der måtte indtræffe under deres arbejde for foreningen.

Forsikringssummer pr. person:

  • Ved invaliditet:  466.000 kr.
  • Ved død:            154.000 kr.

Forsikringen dækker ikke under den frivilliges færden til og fra arrangementer, men du vil være dækket ved ulykkestilfælde, der indtræffer på den direkte vej/rejse til og fra møder, hvor der foreligger en skriftlig indkaldelse.

Forsikringen dækker også…

For bestyrelsesmedlemmernes vedkommende dækker forsikringen endvidere, når du deltager i møder, råd, nævn og udvalg såvel internt i foreningens regi som eksternt, når du repræsenterer foreningen.

Du er således også dækket, når du via Danske Handicaporganisationer udpeges til at repræsentere Scleroseforeningen i møder, råd, nævn og udvalg.

Forsikringen yder erstatning ved invaliditet eller død, uanset om erstatning opnås fra anden side. Bemærk at forsikringen ikke dækker ulykkestilfælde, hvis opståen skyldes sclerose.

Når du som frivillig rejser til udlandet

Hvis du som foreningens repræsentant skal rejse til møde, konference eller andet i udlandet skal der tegnes en forsikring i Europæiske Rejseforsikring - Business Travel Insurance, der dækker, mens du er på tjenesterejse i og udenfor Europa. Forsikringen tegnes og betales af foreningen.

Kontakt sekretariatet i god tid før afrejsen, så du er sikker på at få et forsikringskort.