Gå til hovedindhold

Tavshedspligten - og hvad den indebærer

Kort fortalt

Tavshedspligt

Som frivillig kan du få viden om helt personlige forhold for nogle af foreningens medlemmer. Som frivillig i Scleroseforeningen skal du være opmærksom på, at du har tavshedspligt.

Det gælder for de fleste af bestyrelsens opgaver, at du kan få viden som kan betegnes som følsomme oplysninger. De oplysninger må du ikke videregive til andre: hverken frivillige eller ansatte i foreningen eller til offentlige myndigheder. En sikker tommelfingerregel er, at du altid spørger personen selv, hvor meget og til hvem du må give oplysninger videre.

Persondataloven

1. juli 2000 vedtog folketinget  “Lov om behandling af personoplysninger”. Vi må som forening kun henvende os til medlemmer med sclerose, der har underskrevet en samtykkeerklæring. Loven har naturligvis også indflydelse på lokalafdelingernes håndtering af medlemmers kontaktoplysninger.

Alle valgte bestyrelsesmedlemmer har adgang til medlemssystemet. Derfor underskriver alle forretningsordenen som blandt andet indeholder tavshedspligt i forhold til de oplysninger man har adgang til.

Disse oplysninger må ikke gives til andre og skal (hvis de printes ud) opbevares forsvarligt i et aflåst møbel – når lokalafdelingen er færdig med at bruge dem, skal de makuleres.

Hvad den nye persondata forordning fra EU betyder for os, vil vi vende tilbage med oplysninger om.