Gå til hovedindhold

Årets gang

Kort fortalt

Ud over den enkelte lokalafdelings særlige arrangementer er der aktiviteter i løbet af året, der ligger fast og er gode at kende. Her finder du et simpelt overblik over årets gang i lokalafdelingen.

  Årsmødet

 • Sådan planlægger I årsmødet

  I Forretningsordenen finder du reglerne for indkaldelse og afholdelse af årsmødet. Som forberedelse til et årsmøde skal bestyrelsen i god tid planlægge følgende: 

  • Dato og klokkeslæt 
  • Booke lokale 
  • Dagsorden ifølge Forretningsordenen
  • Indkaldelse 
  • Årsberetning
  • Årsregnskab 
  • Valg til bestyrelsen: Hvem er på valg? Nye kandidater?
  • Dirigent og referent: Hvem skal det være? 
  • Eventuel spisning, foredrag eller underholdning
  • Hvis der er indkomne forslag til årsmødet, skal disse behandles på et bestyrelsesmøde inden årsmødet, så bestyrelsen har tid til at danne sig en mening og eventuelt indhente yderligere oplysninger.
 • Sådan afholder I årsmødet

  I Forretningsordenen finder du reglerne for indkaldelse og afholdelse af årsmødet. Bestyrelsen skal huske at medbringe følgende til årsmødet:

  • Forretningsorden og Vedtægter 
  • Regnskabsbilag 
  • Stemmesedler 
  • Referater fra bestyrelsesmøder og sidste årsmøde.

  Endvidere skal bestyrelsen have overblik over, hvor mange stemmeberettigede der er til stede ved årsmødet.

   

Se også