Gå til hovedindhold

Formand

Kort fortalt

Er du formand for lokalafdelingens bestyrelse, står du i spidsen for bestyrelsen og for lokalafdelingens samlede arbejde.

Formandens opgaver

Din opgave som formand er at lede bestyrelsen og sørge for, at alle er involveret i det lokale arbejde og påtager sig opgaver alt efter evner og ønsker. Du er også bindeled mellem lokalafdelingen og foreningen og skal sikre, at bestyrelsen er opdateret om Scleroseforeningens politik og aktiviteter.

Du skal som formand:

  • Lede lokalafdelingens arbejde og uddelegere opgaver til bestyrelsesmedlemmer og øvrige frivillige.
  • Sikre kontakt og koordinering mellem bestyrelse og to arbejdsgrupper
  • Sørge for indkaldelse, dagsorden og mødeleder til bestyrelsesmøderne
  • Være foreningens repræsentant i lokalområdet
  • Være medansvarlig for lokalafdelingens økonomi (sammen med kassereren)
  • Holde bestyrelsen orienteret om arbejdet i foreningen via mails og deltagelse på møder
  • Være bekendt med foreningens vedtægter, forretningsorden og øvrige retningslinjer
  • Være ansvarlig for, at lokalafdelingen deltager i foreningens aktiviteter
  • Udarbejde forslag til bestyrelsens beretning og handleplan til årsmødet.

 

Manual og forretningsorden

Som formand finder du viden og retningslinjer for arbejdet i bestyrelsesmanualen og i Forretningsordenen for lokalafdelinger.
> Bestyrelsesmanual
> Forretningsordenen for lokalafdelinger

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til dine opgaver som formand, er du velkommen til at kontakte din organisationskonsulent.

Se også