Gå til hovedindhold

Kasserer

Kort fortalt

Er du kasserer i en lokalafdelings bestyrelse, har du sammen med formanden ansvaret for lokalafdelingens økonomi.

Kasserens opgaver

Som kasserer står du for regnskab, budget og at foretage alle ud- og indbetalinger. Du skal have økonomisk overblik, være regnskabskyndig og have kendskab til netbank. Det er dog vigtigt at bemærke, at økonomien overordnet set er hele bestyrelsens ansvar.

Du skal som kasserer:

  • Deltage aktivt på bestyrelsesmøderne 
  • Bruge foreningens bogførings- og regnskabsprogram
  • Sikre to underskrifter på alle bilag
  • Aflægge økonomisk status ved bestyrelsesmøderne
  • Udarbejde udkast til budget til årsmødet
  • Udarbejde og fremlægge regnskab til årsmødet
  • Aflevere årsregnskabet til revisors gennemgang og godkendelse inden årsmødet
  • Holde dig orienteret om og søge kommunens § 18 i samarbejde med bestyrelsen.

D. 17. juni afholder vi online kursus for kasserer. Læs mere om kurset her. 

§18 - støtte til frivilligt arbejde

De enkelte kommuner giver økonomisk støtte til frivilligt, socialt arbejde efter Servicelovens §18.  Alle lokalafdelingsbestyrelser skal søge §18 midler i det omfang, det er muligt.
> Læs mere om §18 og økonomi i lokalafdelingen

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til dine opgaver som kasserer, er du velkommen til at kontakte vores regnskabsafdeling på regnskab@scleroseforeningen.dk.

Se også