Gå til hovedindhold

Lokalpolitisk arbejde

Kort fortalt

Det overordnede formål med den lokale politiske indsats er at få indflydelse på den lokale handicappolitik og at tage de problemer op, som betyder noget for Scleroseforeningens medlemmer i lokalområdet.

Repræsentant i Danske Handicaporganisationer

Bestyrelsen for lokalafdelingen udpeger en frivillig til at sidde med i Danske Handicaporganisationer lokalt (DH) og repræsentere Scleroseforeningen politisk. Det kan være et medlem fra bestyrelsen eller en frivillig uden for bestyrelsen. Personen referer til lokalafdelingens bestyrelse. Ud over denne rolle kan der være flere politiske frivillige, som arbejder for medlemmernes interesser lokalt. 

Som politisk repræsentant i Danske Handicaporganisationer, er du en person, der:

 • har politisk interesse og flair
 • vil undersøge og arbejde for mennesker med scleroses forhold lokalt
 • har gode formuleringsevner
 • er ihærdig og vedholdende
   

Repræsentantens opgaver

Som repræsentant for Scleroseforeningen i Danske Handicaporganisatione arbejder du bredt handicappolitisk, men med afsæt i en indgående viden om livsvilkårene for mennesker med sclerose. Ud fra dette arbejder du på at præge de emner, som Danske Handicaporganisatione arbejder for i lokale råd og nævn.  Dette gør du på vegne af foreningens og medlemmernes interesser, som du løbende holder dig opdateret omkring. 

Samarbejde med lokalafdelingens bestyrelse

Dit arbejde tager altid afsæt i et samarbejde med lokalafdelingens bestyrelse, uanset om du selv er medlem af bestyrelsen eller ej. Sidder du uden for bestyrelsen, skal denne sørge for, at du inviteres med til relevante bestyrelsesmøder.

Eksempler på lokalpolitisk arbejde

Det lokale politiske arbejde kan bestå i at:

 • Deltage i møder i den lokale Danske Handicaporganisationer
 • Deltage i Danske Handicaporganisationers lokale nedsatte arbejdsgrupper
 • Undersøge om medlemmernes interesser varetages i kommunen
 • Være med til at sætte fokus på emner, der er væsentlige for mennesker med sclerose
 • Overvære din kommunes kommunalbestyrelsesmøder, hvor relevante handicapspørgsmål behandles
 • Følge med i handicaprelevante emner i de lokale medier
 • Undersøge om service- og kvalitetsstandarderne i kommunen følger loven
 • Samarbejde med de andre handicaporganisationer i din lokale afdeling for Danske Handicaporganisationer.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til det lokalpolitiske arbejde, kan du kontakte din organisationskonsulent.

Se også