Gå til hovedindhold

Økonomi i lokalafdelingerne

Kort fortalt

Aktiviteter i lokalafdelingerne er typisk dækket af deltagerbetaling og tilskud fra lokalafdelingen. Derudover er det bl.a. muligt at søge aktivitetspuljen, Servicelovens §18 og fonde til aktiviteter og det lokale arbejde. 

  Midler, puljer og tilskud

 • Brug af lokale midler

  De fleste lokale aktiviteter koster noget at lave, og disse udgifter bliver typisk dækket af deltagerbetaling og af et tilskud fra lokalafdelingen. Det er vigtigt, at den del af udgiften, som lokalafdelingen dækker, har et rimeligt niveau, da vi som forening har et ansvar for at anvende pengene på en måde, vi kan forsvare i forhold til foreningens formål. I kan i lokalafdelingen få en vejledning til brug af midler ved at kontakte organisationskonsulenterne.

 • Tilskudspolitik for lokalafdelingerne

  I Scleroseforeningen udbetales et årligt tilskud til alle lokalafdelinger svarende til forskellen mellem deres kapital og en fastsat beløbsgrænse på 40.000 kr. De lokalafdelinger, der har en formue større end 40.000, får altså ikke tilskud. Hensigten er, at en lokalafdeling skal have mulighed for at igangsætte aktiviteter for medlemmerne, men at der ikke lokalt skal udvikles formuer, som ikke omsættes til aktiviteter. Tilskuddet tilgår automatisk lokalafdelingen efter, at godkendt årsregnskab er indsendt til sekretariatet.

 • Overskudsdeling

  Hvis lokalafdelingen holder et indtægtsgivende arrangement, det vil sige et eksternt arrangement, som andre end foreningens medlemmer kan deltage i, skal overskuddet fra arrangement deles med 50 % til lokalafdelingen og 50 % til foreningen. De første 3.000 kr. tilfalder dog altid lokalafdelingen. På den måde er lokalafdelingen med til at finansiere både lokale og landsdækkende aktiviteter. 

 • Aktivitetspuljen

  Hvis en lokalafdeling ønsker at lave en aktivitet for medlemmerne, men ikke selv har midler til aktiviteten, har Lokalafdelingsudvalget en Aktivitetspulje, som lokalafdelingen kan søge. Beløb under 5.000 kr. behandles rent administrativt, og der kan forventes svar inden for få arbejdsdage. Beløb over 5.000 kr. skal vendes med udvalgets formand og giver en lidt længere svartid. 

 • Underskudsgaranti ved lokale events

  Lokalafdelingerne kan søge foreningen om en underskudsgaranti, når de skal afholde events, koncerter etc., som har til formål at samle penge ind til eller skabe synlighed omkring sclerosesagen. For at der kan søges underskudsgaranti, skal arrangementet være rettet mod eksterne deltagere, dvs. at det ikke er et medlemsarrangement. Ansøgningen om underskudsgaranti går gennem organisationskonsulenten, og det skal ske, før der indgås aftaler eller skrives kontrakter.

 • Ansøg om kommunens §18 midler

  Kommunerne giver økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens §18.  Alle lokalafdelingsbestyrelser skal søge §18 midler i det omfang, det er muligt. Det giver økonomisk tilskud til det lokale arbejde og herigennem et betydeligt bidrag til foreningens samlede økonomi. Kommunernes fordelingsprincipper, fokusområder og ansøgningsfrister er forskellige. I kan i lokalafdelingen hente viden om ansøgningen på en kommunens hjemmeside og hos kommunens frivilligkonsulent. I Scleroseforeningen har vi også lavet en guide med gode råd og erfaringer om at søge § 18.

  > Guide til at søge om §18

 • Fonde

  I kan i en lokalafdeling søge fonde til det lokale arbejde. Inden I sender en ansøgning, er det vigtigt at kontakte en organisationskonsulent, da henvendelser til fonde skal koordineres, så foreningen og lokalafdelingen ikke kontakter samme fond både lokalt og som hovedforening. 
   

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til økonomi i lokalafdelingerne, kan du kontakte din organisationskonsulent.

Se også