Gå til hovedindhold

Refusion og sikkerhed

Kort fortalt

Når du er frivillig, skal du kende til reglerne inden for GDPR og persondata samt forholde dig til udgifter, og hvordan du er dækket af forsikringer.

Persondata

Som frivillig skal du være opmærksom på regler inden for GDPR og tavshedspligt, da du kan have adgang til persondata, og du måske indimellem skal kommunikere til medlemmerne. Derfor skal du kende de mest grundlæggende regler i GDPR.

  Regler og procedure i dit frivillige arbejde

 • GDPR-pixibog for lokalafdelinger

  Loven om databeskyttelse betyder, at data skal begrænses og håndteres fortroligt. Vi har lavet en pixi-udgave om, hvad GDPR betyder for dig, der er frivillig i Scleroseforeningen. Det er tilstrækkeligt at læse pixi-udgaven om GDPR for lokalafdelinger for at være klædt på til reglerne om databeskyttelse. 

  > Hent GDPR-pixibog

 • Samtykke ved brug af fotos

  GDPR betyder, at du skal håndtere brugen af billeder med større omtanke. Du skal sikre, at der altid gives samtykke til anvendelse af billeder af enkeltpersoner/mindre grupper. I GDPR-pixibogen kan du læse mere om samtykke ved brug af billeder.

  > Hent samtykkeerklæring til brug af foto

 • Tavshedspligt og tavshedserklæring

  Tavshedspligt
  Som frivillig i Scleroseforeningen skal du være opmærksom på, at du har tavshedspligt. Du kan som frivillig få viden om personlige forhold om foreningens medlemmer og de oplysninger, må du ikke videregive.

  Tavshedserklæring
  Frivillige uden for bestyrelsen, der hjælper ved et arrangement og har adgang til persondata, skal ligesom bestyrelsesmedlemmer underskrive en tavshedserklæring.

  > Hent tavshedserklæring

 • Vil du vide mere?

  Det er nok at læse GDPR-pixibogen for lokalafdelinger, men er du ekstra nysgerrig på persondata og GDPR, kan du læse mere i vores procedurebeskrivelser. Du kan også få mere viden om GDPR på Datatilsynets hjemmeside. 

  > Datatilsynet
  > Procedure for brug af foto i en lokalafdeling
  > Procedure for aktiviteter i lokalafdelingen

Udgifter som frivillig

Vores holdning er, at det ikke må være en omkostning for dig at arbejde frivilligt. Lokalafdelingerne dækker relevante omkostninger for bestyrelsesmedlemmer og aktive frivillige. Det gælder eksempelvis:

 • Transportomkostninger til eksterne møder med interesse for lokalafdelingen
 • Transportomkostninger til deltagelse i foreningens organisatoriske kurser og møder
 • Brug af telefon til lokalafdelingsarbejdet
 • Kontorartikler til brug i lokalafdelingen – bl.a. papir, print, printerblæk, skriveudstyr etc.

Dækning af udgifter skal altid aftales med bestyrelsen på forhånd.

Forsikring som frivillig

Som frivillig i Scleroseforeningen er du forsikret. Vi har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring hos TopDanmark for alle foreningens frivillige. Der er en række betingelser for udbetaling af forsikringssum, som du kan læse herunder.

  Forsikring og dækning

 • Hvem dækker den kollektive ulykkesforsikring?

  Forsikringen omfatter samtlige bestyrelsesmedlemmer, medlemmer og øvrige frivillige hjælpere ved direkte følger af ulykkestilfælde, der måtte indtræffe under deres arbejde for foreningen.

 • Hvornår dækker den kollektive ulykkesforsikring?

  Forsikringen dækker ikke under den frivilliges færden til og fra arrangementer, men du vil være dækket ved ulykkestilfælde, der indtræffer på den direkte vej/rejse til og fra møder, hvor der foreligger en skriftlig indkaldelse. 

  For bestyrelsesmedlemmernes vedkommende dækker forsikringen endvidere, når du deltager i møder, råd, nævn og udvalg såvel internt i foreningens regi som eksternt, når du repræsenterer foreningen. Du er således også dækket, når du via Danske Handicaporganisationer udpeges til at repræsentere Scleroseforeningen i møder, råd, nævn og udvalg.

 • Hvad er forsikringssummen?

  Forsikringssummen pr. person er:

  • Ved invaliditet: 466.000 kr.
  • Ved død: 154.000 kr.

  Forsikringen yder erstatning ved invaliditet eller død, uanset om erstatning opnås fra anden side. Bemærk, at forsikringen ikke dækker ulykkestilfælde, hvis opståen skyldes sclerose.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til persondata, er du velkommen til at skrive til GDPR@scleroseforeningen.dk eller din organisationskonsulent.

Se også