Gå til hovedindhold

Referat fra lokalafdeling Vestfyns årsmøde for 2017 afholdt i Middelfart d. 29.1.2018

 

 

1. Valg af dirigent
     Organisationskonsulent Finn Jarnvig blev valg

2. Godkendelse af lokalafdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år
     Formanden Sanne Søholm fremlagde beretningen, som blev godkendt med applaus.

3. Godkendelse af regnskab
     Regnskabet blev omdelt og gennemgået.
     Blev godkendt uden bemærkninger.

4. Lokalafdelingens bestyrelsens forslag til handlingsplan
     Planen blev vist på PowerPoint og gennemgået. Blev godkendt.
     Medlemmerne havde følgende ideer til bestyrelsen;  Ditlevdals Bisonfarm, Jesperhus Blomsterpark,
     Tivoli i København, Vissenbjerg Terrarium,  ZOO i København eller Odense, Givskud Løvepark,
     Bro Gårdsbutik, Lysdryp ved Brenderup, Humlemagasinet (om sommeren), Kunstgården i Bogense,
      et klippe-klistre-arrangement

5. Godkendelse af budget
     Budgettet blev godkendt

6. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 1 uge før årsmødet).
     Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg af formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Valg af kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer i
    ulige år.

     Formanden Sanne Søholm var på valg og modtog genvalg. Hun blev genvalgt af en enig forsamling med
     applaus.

     Flere bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke genvalg. Der for følgende nye valgt til forsamlingens store
     tilfredshed. 

     Pia Hyttel 
     Lise Andersen
     Helle Pedersen
     Lone Lambertsen
     Pia Griffiths.

 

8. Valg af suppleanter samt udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper. Suppleanter vælges for et år af
    gangen.

    Der blev ikke valgt suppleanter.
 

9. Valg af revisor.

     Jens Wannell blev valgt.  

10. I lige år: Information om opstilling og procedure til valg af regionsrepræsentant i
       lokalafdelingsudvalget, HB og udvalg.

      Finn Jarnvig orienterede om foreningens demokrati og valgene i 2018.


11. Eventuelt.

       Der var intet til referat fra snakken under punktet.